Ny kommentarspolicy

Efter djupa diskussioner har vi bestämt oss för att ändra vår policy vad gäller kommentarer. Från och med idag kommer vi att godkänna kommentarer innan de publiceras. Vi hoppas att detta ska bidra till att göra diskussionen kring de ämnen vi tar upp mer fokuserad och därmed mer givande. Vår ambition är att behandla kommentererna inom en rimlig tid, men ibland kommer det ofrånkomligen att ta lite tid innan de kan läggas ut. Vår nya kommentarspolicy lyder som följer:

Vi välkomnar ett livaktigt meningsutbyte på Ekonomistas, men vill att kommentarerna håller en god ton och bidrar till diskussionen. För att säkerställa detta måste kommentarerna godkännas av oss innan de publiceras. Kommentarer som inte håller sig till ämnet, innehåller personangrepp eller har en otrevlig ton kommer inte att läggas ut. Vi anser det vara självklart att den som skriver en kommentar undertecknar med sitt eget namn men har förståelse för att detta inte alltid är möjligt. Kraven på relevans och god ton är dock högre för anonyma kommentarer. Om du har synpunkter på hur vi behandlat din kommentar är du välkommen att kontakta den av oss som skrev det ursprungliga inlägget per e-post så att hen kan förklara sig närmare.

Comments

 1. Hej,
  Erik Lidström heter jag, men eftersom WordPress alltid fyller i min bloggs namn, “undertallen” så har det blivit så.

  Det är er blogg, och ni gör som ni vill, men jag anser att ni begår ett misstag. Mitt argument nedan består av ett antal delar, så ursäkta att det blir lite långt.

  Själv tillhör jag den lilla, alltid utrotningshotade (klassiska) liberala folkgruppen. Det finns andra som brukar kommentera här som har socialistiska värderingar. Er uppfattar jag som socialliberaler/socialdemokrater i den ekonomiska vetenskapens huvudflöde (mainstream), men dock en bit utanför den ekonomiska vetenskapens huvudflöde (mainline) som Johannas (och delvis er allas) kollega Pete Boettke kallar det:
  http://www.coordinationproblem.org/2011/01/mainline-versus-mainstream-economics-and-the-questions-of-moral-philosophy.html

  När ni publicerar ett längre inlägg, och ofta ett kortare dito, får jag intrycket, bland annat pga er filosofi angående kommentarer, att ni delvis resonerar i termer av den Blåvita kunskapen Kunskap(TM). Att kunskap är snäll, välartad, välavgränsad och kommer i lätt igenkännliga paket.

  I själva verket, även om vi som kommenterar här inte hade så stor ideologisk spridning, så finns det alltid tvetydigheter i det man skriver. I synnerhet när man skriver något långt kan man aldrig förutse vad andra kommer att tycka eller finna intressant.

  Då vi som kommenterar här dessutom har sådan ideologisk spridning så vill det sig så att vi ofta ifrågasätter själva premisserna för det ni skriver. Själv håller jag igen ordentligt på detta område, tro mig, men ibland påpekar jag saker som jag 1) dels finner upp åt väggarna, 2) dels kan uttrycka någotsånärt kort utan att skriva en hel bok i ämnet. Mycket ofta finner jag det ni skriver synnerligen intressant, och då finns det ingen anledning att gå i polemik, högst ett tillfälle att eventuellt komplettera med något.

  Till sist ligger det i sakens natur att när vi som kommenterar här skriver något så är vi också tvetydiga, och yttrar saker som andra finner uppåt väggarna. På ett forum som slashdot.org driver då kommentarerna iväg, och grenar ut sig, se t ex denna tråd:
  http://tech.slashdot.org/story/13/09/12/228239/yahoo-ceo-says-it-would-be-treason-to-decline-to-cooperate-with-the-nsa

  Hos er måste man istället alltid komma ihåg ifall man 1) dels svarar på det någon i ett kommentarsfält har skrivit, 2) dels samtidigt, ifall det överhuvud taget är möjligt, vilket det i det generella fallet inte är, håller sig inom de råmärken man kan gissa sig till finns, utgående från ursprungsartikeln.

  Helt plötsligt försvinner dock en tråd där ofta 2-4 personer lagt ner stor tankemöda för att formulera sig.

  Världen är komplex, oorganiserad, spännande och oförutsägbar. Enligt min mening begår ni ett stort misstag om ni inte tillåter denna verklighet smyga sig in i detta forum. Ni riskerar få ett forum som är en “idyll” som är “så sann och menlös att den bräker” som Anna Maria Lenngren uttryckte det.

  • “själv håller jag igen ordentligt på detta område”

   Jag är genuint förbryllad att du upplever det så. För själv uppfattar jag det som – och personer jag pratat med har samma intryck – att ekonomistas publicerar mycket intressanta inlägg men att det sen finns en liten klick libertarianska grindvaktare, bland andra undertallen, i kommentarsfältet som väldigt, väldigt ofta försöker vrida ämnet i libertariansk riktning. Det skulle kunna bli intressant men blir det sällan eftersom kommentarerna så ofta nöjer sig med att upprepa libertarianska moraliska dogmer i floskelform (“vi som gillar frihet …”). Jag tror att flera andra läsare som inte är så aktiva i kommentarerna tycker som jag på den här punkten. Det är viktigt att komma ihåg att ett kommentarsfält, när det fungerar bra, inte bara är till för de som skriver där utan även till många rena läsare.

 2. Marcus Salomonsson says:

  Jag håller med undertallen.

 3. Arvid Fredenberg says:

  För att kunna utvärdera om denna reform av kommentarspolicyn leder till önskade effekter hoppas jag ni gjort relevanta nollmätningar och har en plan för hur ni ska utvärdera reformen. Ni har inte funderat på att ha en kontrollgrupp av inlägg med oförändrad kommentarspolicy för att underlätta utvärderingen?

 4. Vi lever i en osäker värld och vi på Ekonomistas kan förstås inte förutse vad som kommer att ske med diskussionsnivån och -aktiviteten framöver. Vi är dessutom flexibla och kan tänka oss att göra ytterligare justeringar framdeles om det skulle bli motiverat.

  Men som det nu alltså blivit alltför ofta är att diskussionerna drar iväg, med väldigt många kommentarer från ett fåtal. Inte sällen uppstår underdiskussioner (undertrådar) som inte alltid håller sig till ämnet. Det stora antalet kommentarer leder till att enskilda, väldigt viktiga, kommentarer försvinner i mängden, något som hänt mer än en gång

  Vi vill inte att Ekonomistas ska bli en arena för en sådan flängig och orerande diskussion, där själva magnituden i ord- och kommentarsflödet närmast framstår som ett led i en “uttröttningsstrategi” i brist på argument.

  Återstår att se om denna nya policy kommer att leda till en ännu kärnfullare och intressantare diskussion här på bloggen. Det finns en hel del akademiska bloggar som helt saknar möjligheten att kommentera, just för att upphovsmännen vill undvika kommentarer som skenar iväg och för fokus bort från kärnfrågorna. Vi på Ekonomistas vill inte gå så långt. Tvärtom har vi uppskattat många debatter som följer av våra inlägg, något vi också uttryckt i klartext vid ett flertal tillfällen. Vi hoppas och tror att diskussionen nu kommer att bli ännu mer aktivare och mer berikande framöver.

  • Andreas SO says:

   Återkom gärna om en månad med hur drastiskt antalet besök har minskat. För att se om ni har uppnått ert mål vill säga. Enbart eliten ska läsa och kommentera för inbördes beundran.

   • Väldigt bra beslut. Om kommentarer inte är sakliga (oavsett ideologisk grundsyn hos författaren) hör de inte hemma på en seriös blogg, punkt. Att de som kritiserar detta beslut pratar om Sverigedemokraterna och “eliter” är väl ett tydligt tecken på vilka som känner sig uteslutna… Dessa personer har redan förstört tillräckligt mycket av Internet med sina osakliga och fördomsfulla tirader.

 5. David B says:

  Värdelöst! Det är frivilligt att läsa kommentarerna, och för all del även Ekonomistas. Rent spam kan rensas, resten är utmärkt för att vidga ALLAS vyer.

 6. Jättebra. Det borgar för en ännu bättre och fokuserad diskussion. Om alla publicerade kommentarer är relevanta slipper man vada genom en massa skräp för att nå fram till kommentarer med substantiellt innehåll. Tråkigt att detta ska var nödvändigt — förvisso — men vi lever ju som bekant inte i Dr Pangloss lyckorike!

  • Andreas SO says:

   Inlägg där man för fram tjatig och svepande kritik mot nationalekonomin är ett superbra exempel på detta.

  • Jag håller med Lars P Syll om att er modereringspolicy är bra, och förhoppningsvis leder till mer relevanta och intressanta kommentarer. Att ingen av mina kommentarer hittills blivit borttagen kan dock påverka min syn på det hela.

 7. Olof Johansson-Stenman says:

  Jag tenderar att hålla med Daniel och Lars ovan, även om ni så klart måste utvärdera konsekvenserna. Jag anser dock att ni bör vara relativt toleranta när det gäller avvikelser från huvudämnet, givet att de stickspår som utvecklas i sig är intressanta (och naturligtvis att kommentarrna framförs på ett i övrigt adekvat sätt). Att ni kommer att ha en stor öppenhet när det gäller t ex framförda åsikter om ideologi och metodologi är jag helt övertygad om.

 8. Baphomet says:

  Det verkar naturligt att endast tillåta åsikter som finns representerade bland riksdagspartierna, med undantag för Sverigedemokraterna. Allt annat är ju irrelevant nonsens.

  • Denna kommentar visar väl ganska väl vad som är fel med er policy. Kunskapen Kunskap™ finns alltså bland våra riksdagspartier. Det får mig att tänka på Thatchers uttalande:

   Those who imagine that a politician would make a better figurehead than a hereditary monarch might perhaps make the acquaintance of more politicians.

   Endast svenska riksdagspolitiker svenska kunskaper hava, för att travestera Almqvist.

   Orepresenterade bland våra riksdagspartier, i alla fall i officiell politik, finns de åsikter och insikter som man hittar hos liberaler och ofta banbrytande ekonomer såsom Adam Smith, David Hume, Edmund Burke, Frédéric Bastiat, Carl Menger, Ludwig von Mises, Johan August Gripenstedt (vår bäste finansminister någonsin), Herbert Spencer (han som falskeligen anklagas för “socialdarwinism”, något som var motsatsen till vad han stod för), Friedrich Hayek, Thomas Sowell, John Locke, Thomas Jefferson, James Madison, Adam Ferguson, med flera, med flera.

 9. Micke says:

  Jag är förvånad över att ni ser det som ett problem att kommentarerna drar iväg. Har ni aldrig deltagit i riktiga diskussioner i verkliga livet? De börjar någonstans och slutar någon helt annanstans – i alla fall om de är intressanta och bra.

  Om ni tycker att det är ett verkligt problem att intressanta kommentarer drunknar föreslår jag att ni istället modererar genom att lyfta fram dessa särskilt relevanta kommentarer. Jag vet inte exakt vilka möjligheter WP ger er, men “minska totala mängden kommentarer” har sidoeffekter som inte är till er fördel.

  Ni är förstås i er fulla rätt att rensa bort vad ni vill, och rensar ni bort grova personangrepp och ren spam gör ni alla en tjänst. Men kommentarer som sätter igång en intressant diskussion i en riktning som kanske inte var vad bloggaren från början tänkte sig hör knappast dit.

  Vilka bloggar/forum tycker ni har den högsta nivån på kommentarerna, varför, och hur ser deras modereringspolicy ut? För min del framstår slashdot som ett extremt lysande exempel. Antalet kommentarer som raderas där är noll.

  • Detta tycker jag vore ett utmärkt förslag, men jag tror inte det är möjligt med WordPress.com:s bloggverktyg som vi använder.

   • En möjlighet är att använda en extern kommentar tjänst som tex disqus där det finns möjlighet för användarna att själva upp eller nerrösta kommentaren vilket i kombination med gränser för hur opopulärt saker får bli fungerar som ett sätt att lyfta fram bra kommentarer. Det bygger förstås på att läsarskaran har en liknande uppfattning som ni om vad som är bra kommentarer.

 10. Det är ganska orimligt att kräva att kritiken av det ekonomiska tänkande som tillämpas i västvärlden idag inte ska få ha en “otrevlig ton”. Mycket av resultaten i form av krig och ekonomiska kriser (“recessioner” som det numera kallas) är synnerligen otrevliga.
  Otrevligheterna drabbar möjligen inte den teoretiska “homo ecconomicus”, men väl mänskligheten. Vilken även aldrig så väletablerade akademiska ekonomer faktiskt tillhör – antingen de vill medge detta eller ej.

 11. För den som eventuellt oroas över att alla inte får komma till tals, att vissa åsikter censureras etc så kan jag meddela att det finns två andra sätt att göra sin röst hörd på bloggen. Det första är via Twitter — alla tweets som inkluderar “@Ekonomistas” dyker upp i högerspalten på bloggen. Ett annat sätt att göra sin röst hörd är att starta en egen blogg och länka till inlägg som skrivs här — då dyker de upp som “Trackbacks” längst ned i kommentarsfältet.

 12. Niklas K says:

  Även jag är förvånad över detta beslut. Jag har inte fått intrycket av att ni har ett problem här — snarare har ni lyckats skapat ett vitalt forum. (Och de flesta inlägg får inte särskilt många kommentarer.)

 13. Svante says:

  Jag är inte förvånad över beslutet. Jag har sett flera exempel på diskussioner i kommentarsdelen där ett litet antal kommentatorer har långa diskussioner med varandra om saker som inte har med det ursprungliga inlägget att göra. Ofta är det dessutom samma personer som diskuterar samma ämnen.

  Detta gör att de kommentarer som faktiskt handlar om det ursprungliga inlägget drunknar i diskussioner om annat. Detta leder i sin tur till att det blir mindre intressant att skriva ämnesrelevanta kommentarer.

  Därför tycker jag att det är bra att Ekonomistas försöker stävja den utvecklingen.

  • Andreas SO says:

   Det är helt valfritt vad man vill läsa och vad man vill kommentera. Man märker väl efter tre meningar om man vill fortsätta läsa, så vad är problemet?

  • Svante, det är just det du beskriver som vi hoppas på att komma till rätta med. Förhoppningsvis lyckas vi återupprätta en sund kommentarskultur och kan efter ett tag återgå till att inte moderera kommentarer i förväg.

   Andreas, om det är 50 kommentarer till ett inlägg och man ska läsa tre meningar per kommentar tar det ganska lång tid. Visserligen tror jag många, likt jag själv, helt har slutat läsa vad en del signaturer har att säga, vilket snabbar på läsningen men ändå gör kommentarstråden svåröverskådlig.

   • André says:

    Robert, Jag får känslan att detta inte specifikt är det enda ni vill åtgärda. Jag är inte frekvent läsare av bloggen och det är några år sedan jag läste den som mest, men i takt med rekryteringen av Lars Svensson så har den fått betydligt fler referenser i annan journalistik så därför har jag kommit att läsa den något mer.

    Lars Svensson är i många sammanhang en mycket kontroversiell person. Han bedrev inte sitt åsiktsarbete bara inom riksbanksdirektionen utan han bedrev den även öppet i alla för honom kända forum. Generellt kallas han duva och duvor i sig är inte av så många förknippade med något annat en förkärlek inför att kortsiktigt negligera riskerna med felallokeringar de därpå följande bubblorna i ekonomin. Uppmärksamhet i annan media kommer i sin tur medföra att ni drar till er läsare som ni vanligtvis inte brukar ha. Läsare som inte generellt fokuserar på den typ av detaljer som ni vanligtvis brukar ha bland era kommentarer utan kanske för ett resonemang på en annan nivå (inte bara lägre kunskapsnivå utan även med mer “svepande” resonemang) än vad ni är vana vid.

    Det är som att det vid ett flertal tillfällen inte varit speciellt uppskattat av diverse skribenter med bloggen då det i det närmaste verkar medfört ett extra arbete med att besvara kommentarer istället för att fokusera på nästa artikel.

    De flesta som läser en blogg är vana vid att kunna ta sig till innehållet och förstå vad avsändaren menar. Forskning på en högre och mer avancerad nivå (Som t.ex. Lars Svenssons resonemang kring att lägre ränta leder till en lägre skuldsättning mätt som disponibel inkomst) är i sammanhanget sådant som kommer att ifrågasättas. Inte bara därför att det inte finns någon empirisk data som stödjer det utan även därför att det går emot den intuition som många har om nationalekonomi.

    Men vill man sprida sitt budskap via en blogg så får det inte bli till en ensidig monolog från skribenternas sida på bloggen utan det måste vara en levande diskussion. På vilken nivå ni sedan vill ha diskussionen är upp till er att avgöra. Men vill ni ha det som en blogg för seriös diskussionsgrupp för forskare i nationalekonomi så bör ni vara försiktiga med att använda er av andra forum för att nåt ut till andra utanför dessa kretsar.

   • 1. Det kommer inte bli en ensidig monolog och det är inte heller vår avsikt. Just kommentarerna har varit något av den stora behållningen med att skriva (och läsa) här på Ekonomistas tycker jag själv — det är för att det ska förbli på detta sätt som vi beslutat om en hårdare hållning!

    2. Vi har bekymrat oss över detta långt innan Lars började skriva för oss eftersom vi från många håll fått höra att det är tråkigt att kommentarerna inte längre håller samma kvalitet som förut. Vi har försökt med tillsägelser till vissa personer samt gallrat hårdare bland kommentarerna, men detta har inte givit det resultat vi hoppades på.

   • Andreas SO says:

    Nej Robert, det tar inte lång tid. Som du vet så kommer det kommentarer löpande, inte 100 på en gång.

   • André says:

    @Robert.

    Det finns redan indikationer på att vissa av era skribenter medvetet gör systematiska censurringar av personer som försöker kommentera deras artiklar. Var försiktig med att dra några förhastade slutsatser.

   • Robert, för att vitsa till det så kommer det att bli en “tvåsidig monolog” mellan författaren och personer som håller med honom i det mesta.

    Som André skriver så finns det redan tecken på detta, men är det så ni vill ha det så är det ert val.

    Att obekväma inslag först visades upp till allmän beskådan, och sedan, först när många hunnit läsa dem censurerades bort, verkar ha varit en nödvändig garanti mot detta.

 14. Marcus says:

  Bra beslut.

  • Kul att detta inlägg har så många kommentarer. 🙂

   • Mats Pettersson says:

    Och om vi ska vara ärliga, hur många har läst samtliga kommentarer?

    Det finns en risk att läsaren själv “censurerar” och sållar om det blir för mycket text. Då förloras en del av läsvärdet.

   • Jag läser alla kommentarer – via min rss-läsare. Utmärkt att plöja några kommentarer varje gång man hamnar i kö, drabbas av väntetid eller liknande.

 15. Andreas SO says:
 16. Ok, hur går det till när kommentarer först godkänns och sedan, efter att de publicerats, tas bort?

  Tycker ni borde fixa ett system där ni kan markera kommentarer som mindre viktiga och att de döljs men att läsaren kan välja att visa svar denne kan vara intresserad av.

  • Det måste vara vi som har velat i något fall, men det är inte tanken att det ska gå till i det fallet.

   Håller med om att det vore idealt att ha fri kommentering med gradering/ranking/sortering utifrån relevans och kvalitet. Tyvärr finns det mig veterligen inget sätt att göra detta i WordPress.com.

  • Det vore önskvärt med graderade kommentarer. Vissa bloggar/nyhetssajter har möjligheten att gilla kommentarer (t ex NY Times), vilket ger en fingervisning om läsvärdheten. Men jag vet inte om det är
   möjligt, eller ens önskvärt, i vår miljö

   För att påminna om bakgrunden till vår nya policy är att den tillkommit som en följd av att vi (och andra) upplevde att diskussionerna alltför ofta drog iväg åt ett håll som inte relaterade till inlägget. Påfallande ofta var det ett ganska litet antal skribenter som låg bakom denna oönskade drift; de råkade typiskt sett direkt i klinch med varandra om egna hjärtefrågor och allt detta resulterade i var ändlösa utläggningar som berörde få andra än dem själva. Seriösare kommentarer till inlägget tenderade att drunkna. Vi övervägde om man skulle uteslutit dessa fåtalet kommentatorer, men valde heller den nuvarande policyn. Återstår att se om vi valde rätt.

   • Kalle says:

    Pil upp eller ner är bara sådär eftersom det inte säger om innehållet i kommentaren är “korrekt” eller bara “omtyckt”, respektive “felaktigt” eller “ej omtyckt”. Vad jag saknar här är en möjlighet att anmäla kommentarer, inte för att det skulle behövas så ofta men det har förekommit. Istället har ni valt att moderera kommentarer i förväg.

Leave a Reply to Daniel Waldenström Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: