Läsvärt vecka 18, 2013

1. Wolfers och Stevenson diskuterar Reinhart och Rogoffs studie.

2. Reinhart och Rogoff skriver själva om sin studie.

3. Robert Kuttner om skuldsättning och konkurser i historiskt ljus.

4. Ariel Rubenstein om spelteorins eventuella användbarhet.

5. Varför lärare, liksom läkare, bör prata mer om sina misslyckanden.

6. Ökat motstånd mot standardiserade tester i den amerikanska skolan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: