Allt du behöver veta om risk och osäkerhet

Det är mycket här i världen som är osäkert. Det mesta faktiskt. Och ändå måste vi hela tiden fatta beslut om hur vi ska agera trots denna osäkerhet. Hur gör man det bäst? Kan man hitta ett strukturerat förhållningssätt till att fatta beslut under osäkerhet och till att hantera risk?

Dessa frågor är förstås centrala i ekonomiundervisning i allmänhet och för alla typer av ledarutbildningar i synnerhet. Trots detta är det förvånansvärt svårt att hitta bra böcker, speciellt läroböcker, på området. Man hamnar lätt antingen i en (för de flesta) alltför teknisk framställning av statistiska gränsvärdesteorem och fördelningsfunktioner, eller i förvisso fascinerande men samtidigt icke-informativa berättelser om framgång baserat på att gå sin egen väg, eller följa sina instinkter.

Vilken fröjd är det då inte att öppna en bok som inte bara hittar en bra balans mellan den rigorösa teorin och det spektakulära exemplet utan tar fram det bästa från båda traditionerna. Richard FribergsManaging Risk and Uncertainty – A Strategic Approch (MIT Press, 2015) är kanske främst tänkt som lärobok på MBA-utbildningar eller på mer avancerad nivå inom ekonom- och finansutbildningar, men i mitt tycke funkar stora delar av den utmärkt som introduktion av centrala begrepp för alla som är intresserade av en sammanhållen rigorös introduktion till riskhantering.

Speciellt tycker jag om ansatsen att ta in både risk och osäkerhet i ett och samma ramverk. För den som inte är bekant med skillnaden (som oftast kopplas till Frank Knights Risk, Uncertainty and Profit från 1921) kan man uttrycka det som att för risk vet man (eller åtminstone tror sig veta) något om sannolikhetsfördelningen för den osäkra variablen medan detta inte gäller osäkerhet (eller ”genuin osäkerhet” som det ibland kallas).

Denna distinktion har i mitt tycke ofta misstolkats som att ”räkna på saker, det kan man bara göra om man har med risk att göra. För verkligt osäkra beslut måste vi luta oss mot intuition eller något annat. Vi kan hur som helst inte räkna på det eftersom vi inte har någon objektiv sannolikhetsfördelning…”. Richards presentation visar att detta inte alls stämmer. Och tur är väl det eftersom de flesta stora strategiska beslut som ska fattas involverar både risk och osäkerhet.

Samhällen och dess beslutsfattare har alltid stått inför stora viktiga beslut med betydande risk och osäkerhet. Vissa skulle säga att dessa idag är större än någonsin. Utmaningar som global uppvärmning (vars osäkerhetsproblematik jag tidigare skrivit om här), terrorism, naturresursanvändning, artificiell intelligens, är bara några av de områden där vårt sätt att tänka på risk är centralt. Mot denna bakgrund är ”Managing Risk and Uncertainty – A Strategic Approch” ett speciellt välkommet bidrag till försöken att tänka klart kring problemen.

Boken hemsida hittar du här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: