Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 1 2012

Idag kommer Ekonomisk Debatt nr 1 2012 ut.  Innehållet är ovanligt omfattande. Bland annat fortsätter diskussionen om SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser i Niclas Berggrens och Andreas Berghs ledare samt i en bokanmälan av Henrik Jordahl. I en artikel presenterar Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm resultat som visar att matchningen på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats av det senaste decenniets ökade globalisering. I en annan artikel (se Evas inlägg nedan) undersöker Johanna Rickne och Olle Folke effekterna av könskvotering inom kommunpolitiken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: