Finanspolitiska rådets uppgifter

Efter höstens tidvis heta utbyten mellan finansministern och det Finanspolitiska rådet, redogjorde Anders Borg i gårdagens artikel på SvD Brännpunkt hur han vill förändra Finanspolitiska rådet. Huvudpunkterna var ökad självständighet och en tydligare väktarroll.

Finansministern vill att rådet även fortsättningsvis ska ”ha till uppgift att bedöma effekterna för tillväxt och sysselsättning av regeringens politik, granska kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till grund för prognoserna samt att granska förslagen till åtgärder”. Men det mest intressanta här är vad som inte nämns. I den nuvarande förordningen står att:

6 § Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen,
1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket för staten, samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och till konjunkturutvecklingen

Den allra sista delen av denna skrivning, att bedöma hur finanspolitiken förhåller sig till konjunkturutvecklingen, verkar nu ha fallit bort. Jag tror att det skulle vara olyckligt om rådet inte förväntas ge synpunkter på finanspolitikens konjunkturanpassning. Det är svårt att bedöma politikens långsiktiga hållbarhet utan att samtidigt analysera den korta sikten — den bästa vägen från punkt A till punkt B är inte alltid en rät linje. Kankse är det endast ett förbiseende som gör att denna uppgift inte nämns i SvD-artikeln. Men man kan också misstänka att finansministern har ogillat rådets åsikter om konjunkturanpassningen.* Att då eliminera just den uppgiften är knappast det bästa sättet att stärka rådets självständighet.

Trots detta tycker jag att huvuddragen i finansministerns reformförslag är goda. Det är bra att väktarrollen lyfts fram och att rådet ges mer självständighet. Likaså tror jag att det kan vara bra att begränsa längden på ledamöternas mandat.

—————
* Jag har tidvis fått det intrycket men är osäker, bl a eftersom rådets åsikter om finanspolitikens övergripande konjunkturanpassning under och efter finanskrisen i hög grad har sammanfallit med den faktiskt bedrivna politiken.

Comments

  1. Björn says:

    Den enda tolkningen man kan göra är väl att han inte vill höra att sänkt fastighetsskatt och andra åtgärder eldar på bolånebubblor (särskilt i STHLM) som sedan kommer innebära höjda räntor vilket sedan påverkar varenda företag/person i hela Sverige. Antingen genom mer ränta eller genom stärkt krona (dvs dyrare export).

  2. Per Hortlund says:

    Fråga: om finanspolitiska rådets väktarroll skall stärkas – skulle man inte kunna kalla det Väktarrådet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: