Behövs ett mål för sysselsättningen?

Socialdemokraterna vill återinföra målet att minst 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt. Målet sattes upp av den förra socialdemokratiska regeringen men avskaffades efter regeringsskiftet 2006. Att regeringen inte ville behålla detta mål förklarades så här (Vårpropositionen 2008, s 35):

Det finns problem med kvantitativa mål för aggregerad sysselsättning och arbetslöshet. Ett sådant problem är att de inte förmedlar vad sysselsättningspolitiken avser att åstadkomma, i synnerhet eftersom målen kan uppfyllas utan att fler människor börjar arbeta. Sådana mål förmedlar inte heller inom vilka grupper som det är mest angeläget att sysselsättningen ökar eller arbetslösheten minskar. Målen kan därför inte användas för att styra åtgärderna mot de mest prioriterade problemen på arbetsmarknaden. Kvantitativa mål för sysselsättningen kan inte heller användas för att bedöma om politiken har avsedd effekt. Det är många andra faktorer än politiken som påverkar sysselsättningen och arbetslösheten.

Men kvantitativa mål har också fördelar. Till exempel kan de bidra till ökad tydlighet och därigenom även till bättre fokus i politiken. För att målen ska fungera ändamålsenligt krävs också att de är preciserade och definierade utifrån sysselsättningspolitikens prioriterade områden. Erfarenheterna av de tidigare kvantitativa målen pekar dock snarare på risken att statistiska egenheter utnyttjas för att nå måluppfyllelse.

En invändning mot sysselsättningsmålet är alltså att det inte direkt fångar hur mycket vi arbetar. Man räknas ju som sysselsatt även om man är sjuk eller endast arbetar någon timme i veckan.  Till exempel motsvarades sysselsättningsuppgången under 1980-talets slut inte alls av en lika stor uppgång i andelen av befolkningen som verkligen arbetade (se figur nedan). En annan invändning — som regeringen verkar ha lagt stor vikt på — är att det kan finnas mer eller mindre problematiska anledningar till att vissa inte är sysselsatta.

Sysselsatta och i arbete som andel av befolkningen 20-64 år. Källa: SCB/AKU.

Sysselsatta och i arbete som andel av befolkningen 20-64 år. Källa: SCB/AKU.

Det är för övrigt värt att notera (i) att målet om 80 procents sysselsättning aldrig uppfylldes under den förra regeringen, men väl så när konjunkturen toppade under 2007 och 2008, dvs när den nya regeringen hade avskaffat målet; och (ii) att Finanspolitiska rådet (där jag är ledamot) har kritiserat regeringen för att den undviker att formulera nya kvantitativa mål för arbetsmarknaden, men att vi inte har lyckats precisera något bra förslag på hur sådana mål ska se ut.

Länkar: Expressen, E24

Comments

  1. anders says:

    Med risk för att låta raljant; om det är andelen som arbetar som är det relevanta så är det väl där det finns anledning att följa upp kvantitativt. Det heter ju ”arbetslinjen” och man pratar om ”jobbpolitik”. ”Sysselsättningspolitik” låter dubiöst och för närmast tankarna till fipplande med siffor och ger ett eko av den förra valrörelsen.

    Uitfrån den tidsserie du redovisar är högstanoteringen i andel i arbete strax över 70 procent och utvecklingen är f.n. i nedåtgående. Om arbetslinjen gäller borde väl målet vara att alla som kan arbeta ska arbeta. En 100%-vision är emellertid bara larvig, men att målet bör vara 70 procent till slutet av nästa mandatperiod är kanske inte orimligt. Man kan säkert utveckla data mer och komplettera med undersökningar av hur stor andel av befolkningen som vill och kan arbeta och hur stor andel av den gruppen som i sin tur har ett jobb.

    Jag tror för min del inte att det är vad en borgerlig regering önskar. Ett överutbud av arbetskraft gagnar ju det särintresse de enligt min uppfattning företräder, vare sig de är medvetna om det eller inte.

    Däremot är det kanske något att tänka på för sossarna, om de inte vill falla på samma grepp som förra gången när alliansen mycket framgångsrikt lyckades övertyga väljarna om att de övergivit arbetslinjen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: