“No loo, no “I do”…”

I en fantastisk artikel i gårdagens Washington Post skriver Emily Wax om en oväntad konsekvens av Indiens överskott på män (som i sin tur är en följd av preferensen för söner; ett vanligt förekommande fenomen i stora delar av världen). Den numerära obalansen mellan könen har helt enkelt lett till att kvinnor kan ställa högre krav på vad de kräver innan de går med på att gifta sig, och helt i linje med annan forskning om skillnader mellan män och kvinnors konsumtionsval så vet kvinnor vad som är viktigt. De kräver helt enkelt en toalett (vilket också deras mödrar håller koll på; “I won’t let my daughter near a boy who doesn’t have a latrine,” säger Usha Pagdi i artikeln).

Effekten detta kan ha på utveckling ska inte underskattas. Som årets vinnare av Stockholm Water Prize, Bindeshwar Pathak, uttrycker det i artikeln “I tell the government all the time: If India wants to be a superpower, first we need toilets. Maybe it will be our women who finally change that.”

Comments

  1. Att indiska kvinnor är de som styr utvecklingen stöds även av en uppsats av Ester Duflo och Raghabendra Chattopadhyay som är publicerad i Econometrica (2004). I denna studie undersöker de effekterna av ett randomiserat experiment där det slumpades ut att vissa byar skulle styras av en kvinna. Det visade sig att byarna med en kvinnlig “chef” satsade mer på driksvatten och vägar än byar med manligt ledarskap.

  2. Mattias Woldu says:

    Väldigt intressant blogginlägg. Ganska sjukt att man inte spenderar mer på att skaffa sig de mest grundläggande sakerna som just toaletter.

  3. Jesper Roine says:

    Helt riktigt Eva, Duflo och många med henne har tagit fram massa intressanta saker om skillnader mellan män och kvinnor som beslutsfattare och framför allt pekat på skillnader i vad män och kvinnor spenderar pengar på. Män framstår inte i någon vidare dager: De spenderar pengar på sprit, cigg, moped, och kondomer medan kvinnor spenderar pengar på sanitet, vatten, utbildning etc. (jo visst jag överdriver lite men i princip är detta vad som kommer fram av många studier (varav flera hittas på Duflos hemsida på MIT för den som är intresserad)…som sagt, Mattias, helt sjukt, och mycket viktigt för utveckling….

  4. Andreas says:

    Vad var poängen med det här inlägget? Att kvinnor är bättre människor än män?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: