Vems är fisken?

Kd vill ta bort dagens system med fiskekvoter och i stället dela ut fiskerätter som det går att handla med. Detta är i princip ett bra förslag som gör att den som är villig att betala mest för att ta upp fisken kan köpa rätten att göra det. Ansvaret att förvalta sin fiskerätt så väl som möjligt faller dessutom på den enskilde fiskaren varför mycket av den detaljreglering av redskap, fångstider etc som dagens system för med sig blir önödig. fisk

Ytterligare en aspekt är att utrymmet för självreglering blir större — i stället för dagens dragkamp mellan stat och fiskerinäring får branschen ett egenintresse att förvalta fisket väl. Inte minst skulle övervakningen kunna läggas över på branschen själv vilket skulle öka dess legitimitet.

Så långt allt väl. Frågan är bara varför fiskerätten ska delas ut gratis till dagens fiskare? Är verkligen fisken dessa individers egendom? Knappast — dagens fiskare har ju gjort sitt yttersta för att tömma haven på fisk. Rimligare vore att auktionera ut fiskerätterna till högstbjudande så att vi alla får del av det överskott fisket skapar.

Men, man kanske inte ska uppröras över sådana fördelningsfrågor. Viktigare då att vi får ett välfungerande system för fisket. Sedan kan gratis fiskerätter vara den muta som krävs för att slippa en politisk strid kring saken.

Lästips: Mark Brady har skrivit en artikel i Ekonomisk Debatt om fiskeindustrin och olika sätt att reglera fisket.

Comments

  1. Bradys artikel är mkt bra, och jag rekomenderar också Gordans klassiska verk: Gordan (1954) The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery. The Journal of Political Economy, Vol. 62 (2): 124-142.

  2. Eric Sjöberg says:

    För en snabb välskriven översikt över olika fiskerätter duger Huppert, D., “An Overview of Fishing Rights”, Reviews in Fish Biology and Fisheries 15:201-215, 2005. Den ger även olika historiska exempel på hur olika system har fungerat.

    Och att dela ut fiskekvoterna gratis kommer beredda nog med problem med tanke på svårigheter hur de ska fördelas. Hur ska utdelningen gå till?

  3. Eric: Det ska man nog kunna ordna på något sätt. Kanske enligt samma princip som gäller för utsläppsrätterna för CO2: flest till den som släpper ut mest.

  4. Eric says:

    Problemet är att fiskare fiskar olika fiskar olika år medan det finns bara ett slags CO2 att släppa ut (vad jag vet iallafall). Dvs delar man ut torskkvoterna baserat på hur mycket trålarna fiskade sommarhalvåret 2007 kan det vara en hel del fiskare som blir väldigt irriterade på att de satsade på strömming den perioden. Det har varit problem historiskt sett och kan läsas om i artikeln jag refererade till ovan. Men den kostnaden är nog ganska liten med tanke på att man inför ett riktigt vettigt fiskekotsystem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: