Är Ingvar Kamprad svensk?

Hört på en extravagant bröllopsfest: -“…så var kommer du ifrån?” (fråga ställd av person med hopplös medelklass bakgrund) -“Jag flög precis in från Ibiza, jag har en lägenhet här i Paris men jag bor oftast i Rio… men jag ska åka till min våning i New York imorgon.”

Förr hade de flesta riktigt rika ägor där de bodde. Dessa utgjorde också ofta en stor del av deras förmögenhet. Idag har de ägor i olika länder, boende och medborgarskap hänger inte nödvändigtvis ihop för att inte tala om förmögenheters hemvist. Jag och Daniel Waldenström har funderat lite på vad detta betyder för inkomst och förmögenhetsfördelningen. Det korta svaret är förstås att det beror på om man tänker sig fördelningen bland dem som bor i Sverige, eller bland de som är svenska medborgare, och i vilken utsträckning man ska försöka uppskatta (ibland dolda) utlandstillgångar. En sak är säker. Det spelar stor roll vilket man väljer. Att titta på Sveriges representation på Forbes lista över världens rikaste personer är illustrativt. Tio svenska medborgare finns med. Totalt uppskattas de ha tillgångar för 89 miljarder dollar. Av dessa “bor” dock bara 33 miljarder i Sverige. Resterande 56 miljarder är alltså inte svenska tillgångar i de flesta analyser av svenska förmögenheter och deras fördelning. 

I många sammanhang tänker vi förstås på diverse idrottsstjärnor, artister, entreprenörer och på Ingvar Kamprad som svenska. Det är dock inte alltid deras pengar är det…

Comments

  1. Bara en idiosynkratisk kommentar. Det talas ofta om den samhällsekonomiska kostnad det innebär att dessa superrika bosätter sig utomlands och tar kapitalet med sig. Resonemanget bygger på antagandet att de är mer benägna att investera i Sverige om de är bosatta här. Detta argument är underligt. Rimligen investerar Kamprad och co där de finner bäst avkastning, vilket torde vara oberoende av deras mantalsskrivning. Nog finns det belägg för sk “home bias” i investeringarna, men frågan är hur denna “home bias” påverkas av en flytt utomlands. Framförallt för dessa extremt rika personer som har stora kunskaper och starka incitament att investera rätt. Skulle vara en intressant forskningsfråga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: