Ibland kan det vara bra att vara dålig

Vi har här på Ekonomistas i ett flertal inlägg diskuterat hur svårt det kan vara att göra rätt. Men ibland kan det faktiskt vara bra att göra fel.

Kolistin är ett gammalt antibiotikum, som funnits ända sedan 1950-talet. Efter rapporter om allvarliga njur- och nervbiverkningar föll det i vanrykte och slutade nästan helt att användas i början av 1970-talet. Men i och med att allt fler bakterier blev resistenta mot de vanligt använda antibiotika så fick Kolistin en renässans som sista behandling när inget annat fungerar. Hade detta varit möjligt om Kolistin inte hade slutat användas pga sina biverkningar? Jag är ingen medicinsk expert men en rimlig gissning är att bakterierna hade utvecklat resistens även mot denna medicin.

Alltså, ibland kan det vara bra att vara dålig och man kan på så sätt göra rätt även när man gör fel.

Se även rapportering i UNT