Återköp av privatpersoners vapen kan rädda liv

“Vapen dödar inte människor – människor dödar människor” är en slogan som bl a vapenlobbyn använder. Men stämmer den verkligen? I en serie studier av de australiensiska ekonomerna Christine Neill och Andrew Leigh (som f ö varit gästforskare på IFN den senaste veckan) studeras effekterna av en storskalig återköpsreform av privata skjutvapen i Australien 1997. Drygt 650 000 vapen, ungefär en femtedel av alla lagligt ägda, köptes av staten till deras ungefärliga marknadsvärde. Genom att studera skillnader mellan australiensiska delstater i termer av återköpsfrekvenser och andra utfall kan reformens effekter utvärderas.

Vad Neill och Leigh undersöker specifikt är om den minskade tillgången på skjutvapen minskade antalet vapenrelaterade mord eller självmord. Och de finner att den gjorde det. Åtminstone vad gäller självmorden, som minskade med nära 80 procent medan minskningen i antalet mord inte är statistiskt signifikant. Vapen dödar människor.

Borde då Sverige följa Australiens exempel och återköpa skjutvapen från allmänheten? Ja, varför inte? I Sverige är andelen vapenrelaterade mord och självmord högre än i Australien. Och de vapenamnestier Sverige genomförde 1993 och 2007 gällde enbart oregistrerade skjutvapen (ca 30 000 vapen – mindre än en tjugondel av antalet i Australien – samlades då in). Även om en fullskalig återköpsreform skulle kosta en slant är återbäringen i form av besparade människoliv och en generellt lägre våldsnivå i samhället sannolikt mer än tillräcklig för att reformen skulle vara samhällsekonomiskt motiverad.