Varför inte prisreglering av naturligt monopol?

av Astri Muren (ED 2011:2, ledare)

Enligt grundläggande mikroteori bör s k naturliga monopol inte tillåtas att vinstmaximera. Astri Muren förvånas av att denna insikt inte verkar tillämpas i praktiken. Hon vill att prisregleringar ska användas exempelvis på fjärrvärme.

Läs hela ledaren här.

Comments

  1. Stefan Hellmer says:

    Astri Muren har rätt, naturliga monopol bör, eller skall, regleras. Naturliga monopol skall inte tillåtas vinstmaximera eftersom dessa i kraft av storlek, teknik etc. inte kommer att utsättas för konkurrens. Ju lättare det är att hitta en regleringsmodell (regleringens kostnadseffektivitet) och ju snävare den relevanta marknaden är relativt det naturliga monopolet (brist på substitut) desto mera motiverat är det med en reglering. Jag är dock inte så övertygad om att just fjärrvärme är ett sådär bra exempel (och jag har inga intressen i branschen).

    För det första är det sannolikt svårt att hitta en kostnadseffektiv regleringsmodell. Energimarknadsinspektionen (som troligen skulle vara den aktuella reglerande myndigheten) har uppenbara problem att hitta en allmänt accepterad modell för reglering av elnäten där det utöver att ha med variabler som geografi, täthet, ålder etc. skall ingå ”rimlig” avkastning till nätägaren. Det skulle inte vara enklare att hitta en modell för fjärrvärmenäten, troligen tvärtom, betydligt svårare med avseende på olika ålder, täthet i olika städer, teknik, topografi med mera. Utöver detta skall då läggas det där som kallas ”rimlig avkastning”. Att hitta en modell för reglering av fjärrvärmenäten skulle ta lång tid och få svårt att vinna en allmän ”acceptans”. En utväg är naturligtvis att reglera enligt dansk modell; nollvinstreglering av alla fjärrvärmeanläggningar (som utöver detta har obligatorisk kollektivanslutning av alla bostäder). Utöver att de danska priserna inte alls avviker från de svenska i vare sig läge eller spridning (större spridning i Danmark) bygger denna reglering på att de flesta anläggningar tjänar pengar på ”annat sätt”; 8 av 10 anläggningar i Danmark är s k kraftvärmeverk som då alltså istället tjänar sina pengar på försäljning av el. Kraftvärmeverk är inte alls lika vanligt i Sverige.

    För det andra är troligen inte den relevanta marknaden fjärrvärmemarknaden enbart utan fjärrvärmeanläggningar verkar alltmer på en värmemarknad. Det är mer och mer vanligt att småhus och även flerbostadshus betraktar olika typer av värmepumpar som verkliga alternativ och en substitution mellan olika system är inte längre en utopi. På detta sätt kan inte en fjärrvärmeanläggning ”missbruka” sin ställning alltför länge, dels sker en substitution och dels betraktas då inte fjärrvärme längre som ett framtida stabilt alternativ med avseende prisrisken. Men jag håller till viss del helt med Astri, det finns fortfarande kunder i framförallt storstädernas innerområden som står helt utan alternativ och som är helt i händerna på fjärrvärmeföretagen. Dock blir dessa områden färre med tiden som den relevanta marknaden alltmer kan kallas värmemarknaden.

    Stefan Hellmer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: