Ekonomisk Debatt

Från våren 2011 till våren 2013 samarbetade Ekonomistas med Nationalekonomiska Föreningen och dess tidskrift Ekonomisk Debatt. Tidskriftens syfte är att debattera aktuella samhällsekonomiska frågor under bred medverkan av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer. De artiklar som då publicerades i Ekonomisk Debatt presenterades kortfattat här på Ekonomistas.

Syftet med samarbetet var att underlätta för en snabb och livaktig diskussion kring de artiklar som publicerades i tidskriften.

Ekonomisk Debatt 2013

Nummer 2
Nummer 1

Ekonomisk Debatt 2012

Nummer 8
Nummer 7
Nummer 6
Nummer 5
Nummer 4
Nummer 3

Nummer 2
Nummer 1

Ekonomisk Debatt 2011

Nummer 8
Nummer 7
Nummer 6
Nummer 5
Nummer 4

Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

%d bloggers like this: