Per om presidentvalskampanjen

Ett val som hamnat i fullständig medieskugga är valet till ny ordförande för den europeiska nationalekonomiska föreningen EEA. Detta år ställer min kollega Per Krusell upp som ”presidentkandidat” (eller snarare ”vice president”, ”president” blir man först efter ett år som ”vice president”). Blir Per vald skulle han bli den tredje svenska ordföranden för EEA — Assar Lindbeck var ordförande 1991 och Torsten Persson 2003. Jag fångade honom i korridoren och passade på att ställa några frågor om varför han ställer upp och varför EEA-medlemmar bör lägga sin röst på honom.

Varför ställer du upp som ordförandekandidat? Innebär det inte bara en massa jobb som tar värdefull tid från forskningen?

– Jag blev tillfrågad av Philippe Aghion som är nuvarande ordförande, så det är inget initiativ från min sida, utan det handlar om att ställa upp när man blir ombedd. Jag har inte tidigare varit särskilt aktiv i EEA, det är framförallt Women in Economics inom EEA jag har engagerat mig i. Men samtidigt tror jag också att det finns en hel del jag kan bidra med till EEA.

Är det någon fråga som du anser är särskilt viktig för europeisk nationalekonomi och som du vill driva som ordförande?

– En fråga jag känner starkt för är att jobba för ökad jämställdhet inom nationalekonomi. Jag tror det finns många andra nationalekonomer som håller med om att jämställdhet är viktigt, men att många är lite trötta på frågan eller inte känner så starkt engagemang. Men jag känner inte att jag är trött på frågan. Detta är inget jag engagerar mig i för att det finns ett tryck utifrån, utan det kommer inifrån. Det finns även en del andra frågor som jag vill driva. En viktig fråga är att nationalekonomi missgynnas av det sätt som ERC:s anslagstilldelning är utformad. En annan stor fråga är huruvida EEA ska ha en särskild ”job market” och där tror jag att jag har värdefull erfarenhet om hur den bäst utformas. Överlag tror jag att min erfarenhet från USA är värdefull för EEA, akademin i Europa har fortfarande mycket att lära av USA. En annan fråga handlar om att försvara nationalekonomin som vetenskap, vilket är särskilt viktigt i dessa populistiska tider med alternativa fakta som snabbt får stor spridning. I mitt arbete i ekonomipriskommittén har jag fått en hel del erfarenhet av detta eftersom nationalekonomin ofta ifrågasätts i samband med ekonomipriset.

Vad kan EEA göra för att bidra till ökad jämställdhet?

– I första handlar det om en ökad medvetenhet, i synnerhet bland män. Jag tror fortfarande många män inte förstår hur det är för en kvinna att gå in i ett område som är väldigt mansdominerat. Så det handlar framförallt om ökad medvetenhet, men också att bli bättre på att försöka lyfta fram framgångsrika kvinnor. Att lyfta fram förebilder kan ha stor betydelse, och där kan Birgit Grodal-priset till bästa kvinnliga nationalekonom spela en stor roll. En ögonöppnande upplevelse var för övrigt när jag satt i priskommittén första gången detta pris skulle delas ut och jag upptäckte tre nominerade kvinnor som jag aldrig hört talas om, men som hade författat dussintalet Econometrica-publikationer.

Är jämställdhet framförallt ett problem inom makroekonomi där kvinnor är särskilt underrepresenterade?

– Det finns ett problem inom alla områden där de är få kvinnor, till exempel är det få kvinnor även inom teoretisk grundforskning i nationalekonomi. Men makroekonomin har en särskild betydelse eftersom makroekonomer ofta rekryteras till ledande positioner utanför akademin, till exempel till centralbanker.

Rachel Griffith var 2015 den första kvinna som var ordförande för EEA. Borde inte du stå tillbaka för en kvinnlig nationalekonom i stället?

– Det var faktiskt en kvinna som skulle kandidera, men som hoppade av i slutfasen. Detta bidrog till att jag kände en extra press att ställa upp. Om inte jag hade ställt upp, tror jag ändå det skulle varit en annan man som ställt upp i stället.

I andra presidentvalskampanjer är det mycket negative campaigning. Din motkandidat är Jan Eeckhout, varför ska vi rösta på dig och inte på honom?

– Mitt intryck är att han är en duktig forskare, han är också yngre än jag vilket kanske kan vara en fördel. Jag vet inte vad han tycker om olika frågor, men jag tycker han verkar vara en bra kandidat. Så rösta på vem du vill!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: