Flash! Barn är begränsat rationella!

Ett fenomen som slagit mig är att den åldersrekommendation som ofta anges för leksaker tenderar att vara för högt satt. Ta till exempel roboten Lego Creator 31007. Det åldersspann som anges på paketet är 7-12 år, trots att jag av egen erfarenhet vet att många fyraåringar både klarar av att bygga och har behållning av att leka med denna robot. En tänkbar anledning till denna åldersinflation är att leksakstillverkarna inte vill reta upp ängsliga föräldrar som kan klaga för att deras barn inte klarade av att bygga roboten trots att de uppnått den rekommenderade åldern eller för att roboten ser för aggressiv ut.

Jag misstänker dock att åldersrekommendationen är satt för att tilltala barnen. Många barn tycker det är spännande att leka med leksaker som de “egentligen” är för små för. Om det är på detta vis kan tillverkarna tilltala fler barn genom att ange ett för högt åldersspann.

Men i så fall borde ju barnen lära sig att “från 7 år” egentligen betyder “från 4 år” och därför söka sig till leksaker med ännu högre åldersrekommendation för att det ska bli riktigt intressant. Detta skulle i så fall tillverkarna svara på genom att höja åldersrekommendationerna än mer, vilket skulle få barnen att söka sig till leksaker med ännu högre åldersangivelse. Detta resonemang leder till en slags åldershyperinflation och den logiska slutsatsen av detta resonemang är att alla leksaker borde vara barnförbjudna!

Anledningen till att så få barnleksaker är barnförbjudna är gissningsvis att de flesta leksaksköpare (både barn och vuxna) helt enkelt inte inser att tillverkarna har incitament att inflatera åldersrekommendationen. Leksaksköparna, många gånger barn, är alltså begränsat rationella.

(Ett liknande resonemang gäller för övrigt även möjligheten att bestämma tid med någon som alltid dyker upp en halvtimme efter hen förväntas dyka upp. Detta diskuteras avslutningsvis i ett intressant bokkapitel skrivet av nationalekonomerna Jörgen Weibull och Kaushik Basu.)

Comments

 1. Jag kan även bevittna att även 35-åringar kan roas av roboten som nämns i inlägget. En annat mysterium är därför varför fabrikanten bryr sig om att sätta en övre åldersgräns? Jag tror det enda sättet att förstå det är utifrån vilka andra produkter Lego också säljer. De räknar inte med att 10-åringar köper roboten utan något med högre åldersgräns. 35-åringar vill de styra till att köpa dyrt vuxenlego (16+).

  För att resonemanget i inlägget ska gälla krävs för övrigt några ytterligare premisser, men vilka det är tänkte jag att läsekretsen skulle lista ut.

 2. Gaius Baltar says:

  Jag har lagt märke till samma sak men jag misstänker ändå att huvudanledningen är den som framförs först i artikeln – nämligen att det är riktat mot föräldrarna som ska känna sig stolta över att barnen med lätthet hanterar “för svåra” leksaker.

  Anledningen till att jag utesluter att det skulle vara en gimmick för barnen är att detta fenomen uppträder långt tidigare än barnen kan läsa eller ens förstå ålderangivelserna på paketen. 4-5-årsleksakerna hanteras i 90% av fallen med lätthet av treåringarna. Detta kan rimligen bara noteras av föräldrarna?

  • Du har rätt i att det nog också vänder sig till föräldrarna, men uppenbarligen har inte alla föräldrar genomskådat detta — då skulle de ju justera för inflaterade åldersangivelser och inte känna sig så stolta.

   • Gaius Baltar says:

    Helt sant. Men då borde ju rubriken snarare lyda “Flash! Småbarnsföräldrar är begränsat rationella!”.

 3. David Westlund says:

  Att ålderinflationen inte inträffar beror kanske på att barn envisas med att växa upp. Ju oftare man behöver köpa en produkt, desto mer information har man om den. De som har hår köper schampo med några veckors mellanrum så länge det finns något hår kvar att tvätta. Till slut har de väldigt god information om hur deras hår reagerar på olika produkter. Barn däremot är tre år under exakt ett års tid. Antalet legoprodukter som köps under det året blir troligen inte så stort. Föräldrarna så väl som barnen har därför begränsat med tid på sig för att se igenom bluffen.

  Informationsasymmetrin mellan producenterna och konsumenterna skulle kunna bli mindre om konsumenterna började utbyta erfarenheter med varandra. Så endast om information börjar spridas mellan legoköpande föräldrarna, till exempel genom blogginlägg i ämnet, riskerar vi att närma oss punkten då leksaker blir barnförbjudna.

 4. jake says:

  är risk att äta legot inte en faktor?

  • När barn är tre tror jag det förutsätts att de inte längre stoppar småsaker i munnen, men du har rätt i att det nog finns en del leksaker för ett- och tvååringar som har 3+ som rekommenderad ålder för att fabrikanten ska slippa problem om en skruv el dylikt lossnar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: