Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 2 2013

Idag kommer ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ut. Numret inleds med en ledare om hur utvärderingen av det svenska biståndet bör ske efter att regeringen nyligen lade ned SADEV, myndigheten med just det uppdraget.

Artiklarna i numret spänner över en hel del områden. Till att börja med beskriver Rune Åberg hur den svenska arbetsmarknaden blivit alltmer polariserad, där tillväxten framför allt sker i hög- och lågavlönade jobb medan jobben däremellan minskar i omfattning. Sven-Olof Daunfeldt och Stefan Fölster återger den senaste forskningen om välfärdstjänster. Per Engström, Pathric Hägglund och Per Johansson lyfter fram behovet av tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen. Bengt Brülde och Filip Fors visar att vi förmodligen blir mindre lyckliga av att leva klimatsmart och Marian Radetzki diskuterar oljeprisets fluktuationer.

Dessutom innehåller numret ett inlägg till ED:s Forum (om 3:12-reglerna), två bokanmälningar samt utdrag från Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar på temat Budgetpropositionen för 2013.

Läs det nya numret av Ekonomisk Debatt här.

Comments

  1. Gustav says:

    En något skarpare ledarsida önskas till nästa nummer.. (iaf någon med ett budskap..)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: