Miljöekonomisk panel på nationella konferensen

Den nationella konferensen i nationalekonomi som äger rum i Stockholm den 27-28 september i år avslutas med en paneldiskussion om miljö och långsiktig hållbarhet.

I panelen sitter fyra experter på detta ämne. Två är forskare i nationalekonomi. Professor John Hassler, IIES, forskar om klimatförändringens inverkan på ekonomiska modeller, energibeskattning och mycket annat. professor Thomas Sterner, Göteborgs universitet, vars forskning berör energipolitik, klimatskatter och andra miljöekonomiska frågor.

Två av paneldeltagarna är inte akademiska nationalekonomer. Miljöpariets Åsa Romson är inte bara riksdagsledamot och språkrör utan även nydisputerad jurist på en avhandling om miljöpolitik. Centerpartiets Roger Tiefensee är partiets miljöpolitiska talesman (och tidigare ekonomisk talesman) samt i grunden ekologisk ekonom.

Panelen leds dessutom av en av Sveriges kommande stjärnor inom miljöekonomiforskningen: Anne-Sophie Crépin från Bejerinstitutet.

Den som är intresserad är välkommen att komma och lyssna på diskussionen i Aula Magna Höger den 28/9 kl 11:00-12:30.

Trackbacks

  1. […] en nationell konferens och den första hölls 2010 i Lund, följd av konferenser i Uppsala 2011, Stockholm 2012 och Umeå 2014 (läs mer om konferensens tillkomst här). Årets konferens är alltså den […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: