Kvinnliga chefer anställer bättre kvinnor

Pic172Jag har tidigare här på Ekonomistas skrivit om hur chefer med invandrarbakgrund anställer fler utrikes födda personer. Att vem som är chef kan spela roll även på andra sätt visar Lena Hensvik i sin doktorsavhandling som försvarades vid Uppsala universitet i början av maj. I en uppsatserna undersöker hon nämligen om lönegapet mellan kvinnor och män är mindre i företag som leds av kvinnor. Det visar sig att så är fallet; medans kvinnliga chefer ger kvinnor 1,4 procent högre lön så ger de män 3,6 procent lägre lön, vilket innebär ett minskat lönegap på 5 procent.

Vad beror detta på? Är det så att kvinnor är mer generösa än män mot sina medsystrar, eller är det helt enkelt så att kvinnliga chefer är bättre på att hitta duktiga kvinnor, som också förtjänar högre lön, än manliga chefer? Ett sätt att kolla detta är att jämföra lönen för personer som byter arbetsplats och därmed könet på chefen. På så sätt är det möjligt att konstanthålla personens egenskaper så som produktivitet.  Detta är möjligt för Lena tack vare att hon har tillgång till en 20 år lång panel där hon kan koppla anställda till arbetarsplats. Det visar sig att när hon gör en sådan analys så försvinner i stort sett den kvinnliga lönepremien av att ha en kvinnlig chef. Detta kan tolkas antingen som att kvinnliga chefer helt enkelt är bättre på att anställa produktiva kvinnor än sina manliga kollegor eller att duktiga kvinnor väljer att söka arbete på arbetsställen med kvinnliga chefer.

Comments

 1. Bättre rubrik i dessa DSK-tider: ”Manliga chefer gillar dåliga kvinnor”

 2. 🙂

 3. Hej Eva. På vilka källor baserar du din utsaga om att det förekommer ett (osakligt – det är väl underförstått) lönegap mellan män och kvinnor?

  Det är ju ett påstående som återkommer hela tiden i den offentliga debatten men jag har fortfarande inte hittat någon bra källa för det. I själva verket säger den enda källa jag hittat att statistiken är för dålig för att man ska kunna säga något annat än att vi inte vet något om det förekommer sk kvinnolöner.

 4. Andreas says:

  Intressant!

 5. lg: ”osakligt” var det du som sa. Jag tror dock att vi kan vara överens om att män har högre löner än kvinnor. Sen är det en annan fråga vad detta beror på och hur mycket som kan förklaras av olika utbildningsval och andra mer svårmätta skillnader. Att reda ut det kräver förmodligen betydligt mer än en studie och ett blogginlägg

  • Om skillnaderna inte är osakligt är den refererade studien meningslös.

   För övrigt glömde du en förklaringsmodell, som jag tror tom kan vara sannolikast: kvinnliga chefer är kanske bättre än manliga chefer på att motivera kvinnliga underordnade att göra ett bra arbete (vilket sedan får resultat när löner ska förhandlas).

 6. Liksom lg måste jag protestera mot talandet om ett lönegap: Som vi vet reduceras lönegapet drastiskt när man korrigerar för ”icke-sexistiska” kriterier som tex erfarenhet och livsval. Med vissa förbehåll för studiens längd (kanske var det annorlunda för tjugo år sedan), borde dessa formuleringar även låta några varningsklockor ringa för studien. (Jag betonar dock att jag inte har läst den och därför inte kan utesluta att vi har rök utan eld.)

  I samma linie kan då även spekulera om en förbindelse mellan sådana faktorer och en kvinnlig chef.

  De många andra förklaringarna för fenomenet inkluderar tex att sannolikheten för en kvinnlig chef beror på om kvinnor ges en positiv särbehandling, vilket även torde påverka kvinnors lönenivåer, eller att manliga och kvinnliga chefer prioriserar olika faktorer i sina medarbetare.

  I övrigt varnar jag starkt för att se lönen som ett tecken på kompetensen: All-other-factors-equal stämmer detta, men det finns många andra faktorer som spelar in.

 7. Ett par kommentarer:

  * Även om olika utbildningsval och andra karriärsval gör att kvinnor får lägre löner än män så kan dessa val mycket väl bero på att olika investeringar lönar sig olika mycket för män och kvinnor. Det är därför inte uppenbart vad man ska kontrollera för.

  * De studier jag sett på sistone, bland annat av Nina Smith m fl tyder dock på att lönegapet snarare ökar när man tar hänsyn till utbildning

  * Det Lena finner i sin studie är just att det inte är så att kvinnor betalar kvinnor bättre, utan att de kvinnor som kvinnliga chefer anställer faktiskt är de som har högre lön även om deras chef är en man

  • Angående din första punkt är jag osäker vad du menar. Ja, investeringar kan löna sig olika, men på vilket sätt skulle detta påverka kontrollerna? Frågan om lönediskriminering går ju ut på att undersöka om män och kvinnor behandlas olika just för att de är män och kvinnor. Detta förutsätter att man gör en rak jämförelse där bara könet varierar och andra faktorer (tex utbildning, erfarenhet, …) ligger på samma nivå (med tillräckligt god approximation). Om dessa ”direkta” faktorer i sin tur påverkas av ”indirekta” faktorer kan en skillnad i de senare eventuellt tyda på ett annat problem, dock inte lönediskriminering.

   Punkt två: Kan du ge en konkret länk? Detta vore ointuitivt och stämmer inte med vad jag har sett på andra håll.

  • Och punkt tre, efter att jag åtminstone har skummat igenom artikeln i fråga:

   Mycket intressant, tyvärr fick jag dock fel intryck av din sammanfattning. Halvt på skämt kan man även tänka sig förklaringen att män tenderar att anställa kvinnor efter utseende, och tvärtom när kvinnor anställer. Om lönen fortfarande ges efter kompetens skulle detta leda till mer kompetenta och högre avlönade kvinnor och mindre kompetenta och lägre avlönade män när kvinnor anställer.

Trackbacks

 1. […] som leds av kvinnliga chefer, visar ny svensk forskning som redovisas i alltid läsvärda bloggen Ekonomistas. Rubriken på inlägget är att ”Kvinnliga chefer anställer bättre kvinnor”, och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: