Gör pensioneringen oss dummare?

Att gå i pension kan vara traumatiskt för somliga och en stor lättnad för andra. Hur pensioneringen påverkar vår mentala hälsa är dock en svårforskat område. Den huvudsakliga anledningen är att det inte är slumpmässigt när man går i pension; personer vid god mental och fysisk vigör är troligen mer benägna att arbeta ytterligare några år än den som känner att sinnena börjar svika.

En ny studie (gratisversion här) av Susann Rohwedder och Rovert Willis försöker hantera detta problem genom att undersöka de kognitiva förmågorna hos personer i olika åldersgrupper i olika länder. Mer precist undersöker de om de kognitiva förmågorna bland 60-64 åringar relativt 50-54 åringar samvarierar med det relativa arbetskraftsdeltagandet i de olika åldersgrupperna. Resultaten är slående och illustreras bäst i figuren nedan. I länder med hög faktisk pensionsålder är 60-64 åringarna betydligt mer mentalt alerta än i länder med låg pensionsålder.

För att möta invändningen att pensionsåldern kanske beror på 60-64 åringarnas mentala hälsa har forskarna använt sig av institutionella skillnader i hur lönsamt det är att arbeta efter en viss ålder för att identifiera de skillnader i den faktiska pensionsåldern som inte beror på den mentala hälsan. Eftersom dessa regler i sig kan bero på befolkningens hälsa är dock inte strategin helt övertygande. En mer detaljerad studie på holländska data visar dessutom att effekten av att gå i pension beror på vad man går i pension från; personer med arbetaryrken verkar förbättra sin kognitiva förmåga när de går i pension medan likartade effekter inte finns bland tjänstemän.

Lösningen på dessa vetenskapliga dilemman är naturligtvis att följa utvecklingen av grekernas kognitiva förmågor. Under de kommande åren lär pensionsåldern höjas rejält och frågan om detta gör befolkningen mer eller mindre gaggig. I varje kris finns en möjlighet, i varje fall för oss forskare.

Comments

 1. Mikael says:

  Intressant (om än inte helt övertygande). Skulle dock vilja poängtera att kognitiv förmåga inte är samma sak som mental hälsa.

 2. Kristian Grönqvist says:

  Och mental hälsa är inte heller detsamma som förtånd. I det hus där jag bor är vi två som har varit förståndiga nog att sluta arbeta före 60.

 3. Kristian Grönqvist says:

  Däremot ser det ut som om man börjar stava sämre, när man blir gammal…:-) Förstånd skall det naturligtvis vara.

 4. “Hälsa” var naturligtvis fel ord i sammanhanget. “”Mentala förmågor” hade varit betydligt bättre.

 5. Per says:

  Blir väl knepigt att isolera effekten av höjd pensionsålder från dem av alla andra institutionella förändringar som kommer att behöva genomföras för att rädda Hellas från Ragnarök…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: