Hur ska ungdomsarbetslösheten mätas?

På dagens DN Debatt föreslår Arbetsförmedlingens Angeles Bermudez-Svankvist och Clas Olsson att definitionen av ungdomsarbetslöshet ska ändras så att studenter som söker arbete inte räknas som arbetslösa och så att arbetslösheten relateras till befolkningsgruppens storlek i stället för arbetskraften. Som Bermudez-Svankvist och Olsson påpekar feltolkas ofta ungdomsarbetslöshetssiffrorna, vilket jag skrev om i ett inlägg i våras. Min huvudpoäng då var att det är viktigt att förstå hur arbetslösheten är definierad och att t ex 29 procents ungdomsarbetslöshet inte betyder att 29 procent av ungdomarna är arbetslösa. Jag ser ändå ingen anledning att ändra definitionen av ungdomsarbetslösheten. Menar artikelförfattarna att ungdomarnas arbetslöshet ska mätas på ett annat sätt än resten av befolkningens?

Det är däremot viktigt att med olika mått försöka beskriva ungdomarnas situation på och utanför arbetsmarknaden. I mitt inlägg i våras skrev jag att svenska ungdomar i högre utsträckning är arbetslösa än ungdomar i andra länder, men att de studerar mer och arbetar lika mycket. Detta tyder på att det kan vara särskilt intressant att i ett internationellt perspektiv belysa ungdomar som varken studerar, arbetar eller söker arbete.

För den som vill fördjupa sig i arbetslöshetsmåttens definitioner rekommenderar jag Bertil Holmlunds artikel i Ekonomisk Debatt.

Trackbacks

  1. […] uppgifter från Arbetsförmedlingen. AF framförde liknande argument på DN Debatt i höstas (se kommentar på Ekonomistas). Arbetsmarknadsministern har tidigare försökt reda ut och förtydliga dessa […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: