Könsroller i labbet

Labbexperiment tenderar att finna att kvinnor är mer generösa än män. En ny studie av mina kollegor Anne Boschini, Astri Muren och Mats Persson finner att detta resultat är känsligt för hur experimentet är upplagt. Några av försöksdeltagarna fick ange sitt kön innan själva experimentet, andra först därefter. En del av deltagarna genomförde experimentet tillsammans med båda könen, andra i en enkönad miljö. Det visar sig att män blir mindre generösa när båda könen deltar i experimentet och när deltagarna anger sitt kön i förväg. Alltså i situationer där deltagarnas könsidentitet framhävs. Onekligen intressant även om det utanför labbet är svårt att föreställa sig situationer där vi inte görs medvetna om vårt kön.

Comments

 1. yhvd says:

  Tja, vissa varianter av saker man kan göra på internet torde väl passa in?

  Vidare kan det väl vara relevant för de som rör sig i enkönade miljöer.

 2. Mattias Woldu says:

  @yhvd: Enkönade miljöer? Exempelvis?

  @Alla: Detta var ett märkligt men viktigt resultat. Undrar vad anledningen bakom detta resultat är.

 3. yhvd says:

  Tja, det finns gott om arbetsplatser och även många kurser på högre utbildningar som är helt eller nästan enkönade. Exempelvis kan man ju fråga sig hur samarbete och samkväm mellan eleverna skiljer sig beroende på könsfördelning av deltagare.

 4. se det här reportaget says:

Trackbacks

 1. […] hur många inlägg som helst om resultat från sådana studier, (t ex här, här, här, här, här, här, och här, och det finns många till). Man kan till och med säga att det nästan är svårt […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: