Skratt åt skattediskussion

Marita Ulvskog talar om bortslösade skattemedel när regeringen aviserar sänkt skatt på arbetsinkomster. Kristina Axén Olin beklagar att lagstiftningen hindrar skatteåterbäring när Stockholms stad fått oväntat goda finanser. Det är begripligt att Svenska Dagbladet skrattar åt Ulvskogs uttalande. De skulle även kunna skratta åt Axén Olins önskemål, men i stället skrattar de åt dem som eventuellt skulle se återbäringen som just bortslösade skattemedel.

Beskattning medför samhällsekonomiska kostnader eftersom den snedvrider våra val av till exempel arbetsinsats och utbildning. Det är därför dumt att först samla in skatt och sedan ge den tillbaka. Om skatteintäkterna råkar bli onödigt stora är det bättre att sänka nästa års skatter. På så sätt får vi möjlighet att reagera på skattesänkningen, och snedvridningarna minskar. SvD verkar förutse denna kritik men inte finna ord att bemöta den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: