Ansvarslös snöröjning

Den hårda vintern har gjorts sig påmind för de flesta storstadsbor. Glashala trottoarer och gator kantade av höga snövallar utmanar såväl fotgängare som bilister. Samtidigt lyser hustaken skinande svarta, helt fria från snö. Hur kommer det sig? Svaret har att göra med vem som har ansvaret för om olyckan är framme.

Sedan en 14-åring dödades av en fallande istapp för några år sedan har alla fastighetsägare gjorts ansvariga för snöröjning av tak och konsekvenserna för bristande sådan. Tydligheten i ansvarsfrågan har gett tydlig effekt. Efter särdeles kraftiga snöfall i vintras rapporterade media: “Akut brist på snöröjare”. Och trots snökaoset på gator och trottoarer gällde bristen snöskottare på taken.

Varför har då inte de ansvariga för halkbekämpning av trottoarer eller skottning av gatornas parkeringsplatser rekryterat lika aktivt? Lägre samhällskostnader kan inte vara svaret. Varje år skadas ungefär 25 000 personer i halkolyckor, i vars jämförelse den risk-justerade kostnaden för fallande snö eller is blir pytteliten. Istället handlar det förmodligen om vem som i slutändan bär denna kostnad. Och här blir det rörigt. Gatornas skottning sköts i många fall av kommunerna, ibland av Trafikverket. Trottoarer och vägbanor tidvis av kommuner och tidvis privata fastighetsägare. I den mån olyckan är framme till följd av en halkig trottoar betalas kostnaderna för sjukvård av de skadade själva (privatpersoner) och förstås landstingen. Alltså varken kommunen eller fastighetsägaren eller Trafikverket. Möjligen kan dessa få betala notan längre fram, men oklarheten i ansvarsfrågan gör det svårt att i slutändan få ersättning. Samma situation gäller för bilister med krockskador eller parkeringsböter till följd av dålig snöröjning. De ansvariga slipper undan sitt ansvar.

En slutsats är att tydligare ansvar ökar viljan att förebygga risker – och framtida skadeståndskrav. Snöskottningen på taken i Stockholm är ett tydligt exempel på det. Skulle ansvaret för snöröjning på gator och torg förtydligas talar alltså mycket för att vi nästa vinter kan fram emot en både snabbare och mer förebyggande snöröjning. Vem tar på sig ansvaret för en sådan informationskampanj?