Hotet mot äktenskapet

I sin artikel till den traditionella kärnfamiljens försvar glömmer Alf Svensson och Mikael Oscarsson ett av de stora hoten mot äktenskapet: Dagens könsblandade arbetsplatser.

En nypublicerad studie från Danmark finner att skilsmässorna ökar när andelen personer av motsatt kön på en arbetsplats stiger. Däremot ökar inte sannolikheten för ensamstående att hitta en partner. Skillnaden beror antagligen på att den som redan har en respektive inte har tid att leta efter en ny partner på andra platser än jobbet.

Intressant att notera att Sverige har bland de högsta skilsmässofrekvenserna i världen trots att vi har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna. Alf och Mikael må bäva inför tanken på hur det annars hade sett ut…

(Se även Nonicoclolasos för intressant forskning kring äktenskap.)