Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?

av Therese Nilsson och Daniel Waldenström (ED 2011:4)

Medför en ojämn inkomstfördelning sämre hälsa? Nilsson och Waldenström svarar inte på denna fråga, men de redogör för tre olika hypoteser för varför svaret kan vara jakande. Enligt ojämlikhetseffekten försämras hela populationens hälsa av en skev inkomstfördelning, pga minskad tillit och social samhörighet. Enligt jämförelseeffekten kan insikten en låg social ställning ha en stressande effekt genom att inge en upplevelse av att inte ha kontroll. Människor med låg ställning kan också känna skam och mindre självaktning när de jämför sig med rikare individer. Slutligen kan det finnas en nivåeffekt som gör att de med låg inkomst måste avstå från varor som är betydelsefulla för hälsan.

I artikeln diskuterar Nilsson och Waldenström även hur dessa hypoteser bör undersökas empiriskt. De konstaterar att flertalet tidigare studier lider av data- och metodproblem.

Läs hela artikeln här.

Trackbacks

  1. […] framtida inkomster. Jag rekommenderar alla att läsa denna bok! (Läs också Ekonomistas Daniels ED-artikel tillsammans med Therese Nilsson om ojämlikhetens […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: