Kommunal investeringsplanering med magkänsla — på bekostnad av legitimitet och transparens

av Jonas Fertorp (ED 2011:3)

Fertorp diskuterar i denna artikel behovet av en mer formaliserad investeringsplanering på kommunal nivå och presenterar ett förslag för en formaliserad investeringsplanering baserat sin avhandling. Förslaget innebär ökat fokus på investeringsmålen med hjälp av en klassificering, tydliga grunder för prioriteringen och en medvetenhet kring investeringsverksamhetens sammanhang.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: