Hur skapas pengar?

I flera tidigare kommentarstrådar (nyligen här och här) har det dykt upp diskussioner kring vad pengar är och hur de skapas, och det har efterlysts ett inlägg kring detta. Är det centralbanken eller affärsbankerna som skapar pengar? Att diskussionen kring dessa frågor lätt kan bli förvirrad beror förmodligen på att ”pengar” inte är ett väldefinierat begrepp. För att vara mer precis använder vi nationalekonomer ofta termerna ”sedlar och mynt”, ”monetär bas” samt M0, M1, M2 och M3. Alla dessa termer avser ”pengar” i någon bemärkelse.

De exakta definitionerna bakom termerna varierar något från land till land, men i grova drag [Read more…]

Mer läsvärt: Annual Review of Economics

Ett ständigt problem för den som vill hålla sig uppdaterad inom olika områden av den ekonomiska forskningen är att det hela tiden skrivs så mycket och det kan vara svårt att förstå vad som är viktigt och vad det betyder för kunskapsläget. För detta syfte har länge tidskrifterna Journal of Economic Perspectives och kanske framför allt Journal of Economic Literature haft en viktig roll att spela. (Jag kan inte minnas senast JEL hade ett nummer där inte minst hälften kändes som ”essentiell läsning”). Även Journal of Economic Surveys fyller en roll i detta sammanhang (om än med mer varierande kvalité).

Sedan hösten 2009 finns ytterligare en tidskrift som publicerar artiklar som sammanfattar ny forskning inom olika nationalekonomiska fält och sammanfattar kunskapsläget på olika sätt; Annual Review of Economics. [Read more…]