Strunta i Libyens olja!

Jag har inga särskilt bra ideer kring hur omvärlden bör hantera situationen i Libyen. Däremot kan ett tips vara att inte låta Libyens oljetillgångar påverka agerandet. På lite längre sikt är det nämligen osannolikt att utvecklingen i Libyen kommer att påverka oljepriset över huvudtaget. Enda anledningen till att detta skulle ske vore om Libyen slutade sälja sin olja.

Ett sådant beslut skulle emellertid knappast vara permanent varför det minskade utbudet idag skulle innebära ett ökat utbud av olja från Libyen i morgon. Om detta skulle ske skulle dagens oljepris stiga i förhållande till framtidens varför andra producenter skulle öka produktionen idag.

Faktum är att oroligheterna i arabvärlden kan leda till ökat utbud även på kort sikt; om ledarna i olika länder misstänker att deras dagar vid makten är räknade har de inte längre incitament att ta långsiktiga hänsyn. Det rationella är då att pumpa olja för att vad tygen håller. Med samma logik som ovan skulle detta dock få andra producenter att minska sitt utbud idag till förmån för ökad produktion i morgon.

Den enda anledning jag kan se till varför någon skulle vilja låta oljehänsyn spela någon politisk roll är att man har en åsikt om vem som faktiskt pumpar upp oljan ur marken. Det är dock svårt att se att det skulle ligga i samhällets bredare intresse att producent A snarare än B står för denna tjänst.

Återstår då oron för att Libyen permanent skulle lägga ner sin oljeproduktion. Om detta osannolika skulle inträffa så vore det ingen katastrof; tvärtom vore det en av de få genuint verksamma åtgärderna mot koldioxidutsläpp man kan tänka sig.

Comments

 1. osunt.se says:

  Eftersom de flesta nationer redan pumpar olja för allt vad tygen håller – betydande överkapacitet finns i princip bara i Saudiarabien (och hur stor den verkligen är finns det frågetecken kring) – så är det synnerligen osannolikt att oroligheterna i arabvärlden skulle leda till ökat utbud!

 2. Erik says:

  Tror Libyen står för runt 2% av världens oljeproduktion så om detta faller bort så är denna påverkan på utbudet begränsad.
  Mycket av prisuppgången bygger inte på fundamentala faktorer utan på risken för framtida utbudsstörningar.

  Det man kan fundera på är hur stor är möjligheten att omvälvningarna i Nordafrika kommer sprida sig till Saudiarabien.

  Om detta skulle hända så är risken att detta kan leda till stora utbudsstörningar. Risken är att vi får en repris på 1970-talets oljechocker och att oljeimporterande länder utsätts för negativa utbudschocker.

 3. Om det blir ett längre inbördeskrig och politisk instabilitet i Libyen à la Irak kan oljan bli liggande i marken lääääänge…
  Som osunt.se påpekar så pumpar redan alla oljeproducenter för allt vad tygen håller, möjligtvis med undantag av Saudiarabien, fast där vet vi ännu inte säkert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: