Den stora silverbluffen

Får det vara en flaska silver?Kvacksalveri i form av homeopati, healing och liknande försvaras ofta med att de bygger på “beprövad verksamhet” och “har en lång historik”. Och när deras effekt inte kan påvisas byter försvararna taktik och hävdar att “Beprövad erfarenhet säger mig att det mesta i livet inte går att evidensbasera”. Men bakgrunden till att naturmediciner lanseras är ofta krasst ekonomisk. Kvacksalvarna vill tjäna pengar och om de kan göra det genom att ljuga eller på andra sätt lura folk att köpa deras preparat så tvekar de inte.

Ett av de senaste exemplen som tydligt visar hur ekonomiska marknadskrafter förklarar en naturmedcins uppkomst är s k kolloidalt silver. Inte hört talas om det? Det ger nittontusen träffar på svenska google, över sexhundratusen på engelska google. Och inte undra på: detta är en produkt som hävdas kunna bota allt från “våra vanligaste infektioner” till MS, psoriasis, cancer och t o m HIV.

Medicinsk revolution? Naturligtvis inte. Detta är humbug och rena falsarier, vilket klargjordes i senaste numret av Folkvett, föreningen Vetenskap & Folkbildnings tidskrift. Docenten i toxikologisk riskbedömning Christina Rudén:

I motsats till vad som hävdats är silver inte ett ämne som kroppen behöver. Silver förekommer inte naturligt i människors vävnader och det finns inte några vetenskapliga bevis för att silver i någon dos skulle vara nyttigt för oss. Det är alltså en direkt osanning att påstå att silver är viktigt för vårt immunförsvar. Inte heller kan silver på något annat sätt lindra eller bota vanliga virusinfektioner som förkylningar.

Vad förklarar då att någon kom på den vilda idén att lansera metallen silver som hälsomedel? Rudéns hypotes landar i hederliga marknadskrafter: en vikande industriell efterfågan på silver som drev fram ett sökande av nya marknader. Till exempel användes tidigare stora mängder silver vid fotoframkallning, något som nästan helt försvunnit i takt med att digitalfotografering blivit allt vanligare. Enligt wikipedia lanserades det kollodiala silvret i början av 1990-talet. Världsmarknadspriset på silver hade då sjunkit flera åt, vilket alltså stöder Rudéns förklaring (även om priset på senare tid stigit kraftigt).

Kanske vore detta ett lovande tvärvetenskapligt projekt där naturvetare och nationalekonomer förklarar kvacksalveriets uppgång (och fall?).

Comments

 1. Kristian Grönqvist says:

  “Kvacksalveri i form av homeopati, healing och liknande…” Byt ut ordet kvacksalveri och Du kan skriva samma artikel om religion.

 2. devadatta says:

  Den som önskar diskutera artikeln eller kolloidalt silver i allmänhet kan göra det på VoF:s forum:
  Artiklen
  Kolloidalt silver

 3. Det dystra är att även de stora läkemedelsföretagen agerar utifrån den marknadsekonomiska modellen och strävar efter så stora profiter som möjligt..

 4. SilverBug says:

  Silver förekommer ej naturligt i kroppen men det gör inte antibiotika eller radioaktiv strålning mot cancer heller. Silver är ett behandlande medel, i likhet med antibiotika, och bör så användas. Jag använder det själv som antibiotikum och har så gjort en längre tid med framgångsrikt resultat. Förskylningar och liknande “dödas” i sin linda med gott resultat.

  Läkemedelsindustrin och eliten bakom är betydligt mäktigare. Se bara på att alla västvärldens länder lurats till att köpa vaccin mot en influensa som är betydligt lindrigare och ofarligare än vanlig säsongsinfluensa som hundratusentals dör i världen över ett helt vanligt år.

  • SilverBug, silver förekommer faktiskt naturligt i kroppen (flera mg finns tillgängligt i olika organ) och senaste rönen pekar på att nervceller har speciella silverreceptorer och alltså är ett essentiellt mineral för kroppen. Detta har en ungersk forskare funnit enligt en artikel du kan läsa här:

   Dr. Rentz: Correct. The research work was done by a chemist in Hungary. There are two specific receptor sites on the nerve tissue for silver. That means that silver is an essential trace mineral for the human body, because the human genome, the genetic material instruction-set passed on from parent to child, there are no instructions in there for things that are unnecessary for function.

   http://www.healthtruthrevealed.com/articles/1453341301/article

   I artikeln kan du också läsa om varför läkemedelsindustrin är oerhört intresserad av att förbjuda produkten – och inte är det för att den är vare sig farlig eller overksam…

   • Eller hur. Varför för du inte fram dina kvacksalveriteorier tex här http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=17&t=4575&start=0 istället?

   • Ig, när argumenten tryter så tar vi fram osakligheterna igen alltså? Kvacksalveri? Effekter från silver i jonform finns dokumenterade sedan hundratalet år tillbaka. Innan penicillinet uppfanns var det silver i åttiotalet registrerade mediciner och dessa räddade mängder av liv. Kvacksalveri? Sätt dig in i vetenskapen bakom innan du raljerar är min rekommendation. De sanna kvacksalvarna är och kommer alltid förbli läkemedelsindustrin som förespråkar att man ska åtgärda kroppslig obalans som beror på brist på naturligt förekommande mineraler, spårämnen, fettsyror och vitaminer – med patenterade kemikalier som kroppen inte har en aning om vad den ska använda dom till. Kroppen uppfattar dessa snarare som gifter som den försöker göra sig av med så fort som möjligt samtidigt som förgiftningseffekten visar sig i form av “biverkningar”.

   • Som sagt, fortsätt diskussionen hos VOF så ska jag bemöta dig där.

   • Danni says:

    “That means that silver is an essential trace mineral for the human body, because the human genome, the genetic material instruction-set passed on from parent to child, there are no instructions in there for things that are unnecessary for function”

    Din blindtarm bad mig hälsa.

    (Prova även att googla “junk dna”).

 5. Silverbug: “Tron försätter berg” heter det ju. En placeboeffekt kan säkert bidra till att du mår bättre av att dricka silvervatten (eller hur du intar metallen).

  Men gör dock inte feltolkningen att det är metallen silver i sig självt som har denna positiva effekt. Man ska inte förväxla tro med vetande.

  • Daniel, du må vara en hejare på nationalekonomi, men vad gäller silver verkar du tyvärr inte vara speciellt påläst. Forskningen finns men desinformation och ekonomiska och politiska revir sätter stopp för spridningen av saklig information. Dina uttalanden är för mig som om jag skulle påstå att nationalekonomi skulle vara humbug och lögn.

   Ni skriver att “Ekonomistas består av sex forskare i nationalekonomi som brinner för saklig samhällsdebatt”. Bra, då utmanar jag dig på en saklig debatt kring kolloidalt silver och de resultat produkten kan ge! Jag har tio års erfarenhet av produkten och kan lätt ge dig en match vad gäller forskning och resultat kring silver. Du kan ju börja med att läsa mina artiklar – och jag håller definitivt med dig om att man ska inte förväxla tro med vetande…

   http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm

   http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=685

   • Noterar att du inte har en enda källhänvisning i din första artikel. Den andra artikeln slutade jag läsa när jag jag kom till “negativt laddade (…) bakterierna”. Herregud vilket trams.

    Vem är du? Vad har du för utbildning? Var arbetar du? När läste du Popper senast?

  • Ig, första artikeln blev så lång att tidningen beslutade sig för att ta bort den allt för långa referenslistan för att artikeln inte skulle fylla hela tidningen.

   Du kanske skulle skaffa dig lite insyn i bakteriers laddning innan du avfärdar det enkla faktum att bakterier kan vara negativt laddade? Gramnegativa bakterier har en negativ cellväggspotential som kan få positivt laddade silverjoner (Ag+) att dras till bakterien. “As the lipopolysaccharides are highly-charged, the Gram negative cell wall has an overall negative charge.” http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial_cell_structure#The_Gram_negative_cell_wall

   Om du nu tycker att mina artiklar inte är värda att läsa, så kanske läkarna Gordon och Holtorf skriver lite mer vederhäftigt i dina ögon?

   http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_I.pdf http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_II.pdf http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_III.pdf

   Jag välkomnar fler saker som ni vill ha förklarade!

   Som sagt, jag är beredd att diskutera sakfrågan runt silver. Vill du diskutera vetenskapsfilosofi a la Karl Popper så får du vända dig till någon annan…

 6. Jimmi says:

  Kan inte kvacksalveriet med just silver, härstamma med att det länge trotts hålla en helande kraft, som kvacksalvare utnyttjar. Varför att silver ansees vara det, kan komma ifrån både religösa och dens position som ädelmetal håll. Men jag är inte säker, jag bara gissar.

 7. Hade ni nationalekonomer haft lite insyn i hur lite silver det egentligen finns i ett kolloidalt silver, så hade ni kanske inte lanserat teorin om varför kolloidalt silver kommit till :

  “Vad förklarar då att någon kom på den vilda idén att lansera metallen silver som hälsomedel? Rudéns hypotes landar i hederliga marknadskrafter: en vikande industriell efterfågan på silver som drev fram ett sökande av nya marknader”

  Att lansera en produkt som innehåller 10 mg silver per liter färdig produkt för att markant öka den globala försäljningen av silver är en fullständigt absurd tanke. 100.000 liter av en 10 ppm stark produkt motsvarar ett kilo silver, något som många kvinnor har i form av silversmycken hemma i byrålådan. Nej ni får nog anstränga er lite mer för att hitta den verkliga orsaken till varför kolloidalt silver finns och varför fler och fler får insikt i hur och varför det fungerar så effektivt som det faktiskt gör!

 8. Christina Rudén says:

  Om Ungerska forskare har hittat en — för vetenskapen tidigare helt okänd — endogen funktion hos silver varför har de inte publicerat sin viktiga upptäckt i en vetenskaplig (medicinsk) tidskrift? Sådana viktiga resultat måste förstås spridas till – och noga granskas av – andra forskare inom detta område.

  Publicering och expertgranskning av vetenskapliga undersökningar och resultat är ett fundamentalt och generellt krav för den vetenskapliga processen. Expergranskningens syfte är att se till att undersökningar som inte lever upp till grundläggande vetenskapliga kvalitetskriterier inte heller får publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

  En text utan källförteckning på “www.Healthtruthrevealed.com” kan tyvärr inte anses motsvara en vetenskaplig publicering.

 9. Sanningen är väl att ingen vet vilka medicinska effekter silver kan/bör tillskrivas, av vilket skäl skeptikerna med viss rätt kan påstå att det inte finns några belägg för att silver har någon medicinsk effekt liksom att man också kan påstå att silver har en medicinsk effekt utan att någon kan bevisa att detta påstående är felaktigt.

  Därför är diskussionen meningslös.

  Samtidigt har jag känslan av att nationalekonomi är en i allra högsta grad osäker vetenskap där obevisade tankespekulationer utmålas som väl etablerade sanningar. Vad som för tillfället är sanning tycks mest bero på modets svängningar.

  Om man tänker sig samhällsekonomien som en patient och nationalekonomerna som läkare som ordinerar olika fiskala och monetära kurer alternativt förordar självläkningsprincipen eller vad helst det må vara, kan dessa självutnämnda experter nog med viss fog inte sällan anses vara just ett slags kvacksalvare.

 10. Birgit Swenson says:

  Angående kritik mot kolloidalt silver som ”kosttillskott”.

  Man vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser alla nedsättande uttalanden om kvacksalveri. Jag har aldrig hört ordet förklaras utan bara användas på hälsomedel som inte bär större företagskonglomerats logo och patentsignum, de som utnyttjar sitt inflytande för att styra marknaden. Men aldrig eller sällan kan något medels effekter förklaras – antingen det rör sig om ”kvacksalveri”medel eller ”läke”medel. Läkemedelsbolag hänger upp sin marknadsföring på vetenskapliga studier vars sanningshalt det ofta finns orsak att ifrågasätta. Hälsokostindustrin har inte ekonomiska resurser för studier, vilket alla vet, och blir därför ifrågasatt.
  Min farmors bror, Otto Cyre´n skrev den första bok som kom ut i Sverige om ”Färgämnen och Läkemedel”. Han redovisar hur många giftiga färgämnen ombildades till läkemedel. Men inte ens idag vet man hur de fungerar även om man kan följa utvecklingen mot bättre medel genom påkopplandet av olika grupper. T ex användes både kvicksilver och arsenik. Effektiviteten av acetylsalicylsyra är drygt 30 % högre jämfört med salicylsyra. Genom påkopplandet av en
  acetylgrupp kan elektroner snabbt genereras. Dessa transporteras till syre av salicylsyra.
  I 13 år har jag vetat det ty det var då jag förstod hur selen reagerar. I 11 år har det varit publicerat. All information som behövdes fanns att hämta från massor med artiklar – vars experimentella data sällan kunde förklaras eller ibland var fel förklarade. Jag tror inte någon är mäktig att hitta andra orsaker än de jag funnit bakom givna experimentdata utan att begå kemiska misstag.
  Två sorters selen, organiskt (aminosyra) och oorganiskt (Se-salt) krävs för att bilda Se-enzymer, av
  vilka flera är kända men flera säkert ännu okända. Trots selenets viktiga betydelse för alla syreberoende organismer, inklusive växter, behövs endast en liten mängd för selenets reaktioner. Två Se-partiklar, Se(-II) och Se(0), fungerar som elektronledare till syre för att vid syrets reduktion generera den energi, tillgodose det energibehov som utgör villkoret för vår existens.
  Om inte Se levererar elektroner till syre kommer det att oxidera, förstöra, andra ämnen som levererar de nödvändiga elektronerna. Det skulle resultera i ett stort slöseri av ämnen som är ägnade att fungera om och om igen under en lång tid. Men det händer ständigt. Acetylsalicylsyra kan ersätta förstörda ämnen och snabbt få igång en elektrontransport.
  Syre, O2, är den enda skadliga fria syreradikalen ty alla de andra och även H2O2 eliminerar sina skadliga effekter genom reaktioner med sig själva under bildning av den fria syreradikalen. Den kan inte reagera med sig själv. Därför är syre, O2 både livsviktigt och livsfarligt. Även H2O2 är ett viktigt ämne ty det är en mellanprodukt när syre reduceras till vatten.
  Hur många läkare och andra som avfärdar ”kvacksalveri”medel till förmån för ”läke”medel känner till detta?

  Ocean Solution kallas det saltvatten som hämtas upp från stora djup långt utanför Floridas kust med Golfströmmen som en barriär från kontaminering med smutsigt kustvatten från USA. Varje vattenupptag testas på 70 skadliga ämnen men hittills har inget av ämnena kunnat påvisas. Vattnet koncentreras till en knapp tiondel ute till havs och innehåller 92 av våra drygt 100 grundämnen men de övriga är instabila. Har man bara tillgång till de grundämnen som ingår i en förening kan de flesta föreningar, molekyler, bildas av organismer. Men finns inte något av grundämnena tillgängligt kan aldrig den eftertraktade föreningen bildas, hur liten åtgången än är av något grundämne. Det är många, särskilt mineraler, som både växter, människor och djur är beroende av – om än i ytterst liten mängd. Man har funnit att en tomat behöver 56 och ett allmänt odlat vete för djuruppfödning utnyttjar 90, nästan alla grundämnena.
  Varför skulle inte vi också behöva dem?
  Charles Walters har skrivit i sin bok “Fertility from the Ocean deep, Nature´s perfect nutrient blend for the farm”: “It is axiomatic that the body will heal itself if it has a chance. Full-spectrum nutrition performs miracle.”
  Det finns t ex många sjukdomar som kan bero på en vitamin B12-brist. Detta ämne är beroende av kobolt. Tillförsel av kobolt har eliminerat bristen.
  Dubble Nobelpristagaren Linus Pauling påpekade – för länge sedan – att man kan härleda varje hälsodefekt, sjukdom eller infektion till en mineralbrist. De flesta degenerativa sjukdomar hos försöksdjur har framkallats genom uteslutning av viktiga spårelement.
  Har vi alla som litat till vår födas kvalitet blivit förda bakom ljuset?
  Man vet att arsenik är ett essentiellt ämne och nu har även rapporter kommit om att silver är det.
  Att tillsätta det i kolloidal form som jon medför det absolut bästa upptag som är möjligt. Det är en enorm skillnad jämfört med en tillförsel av klumpar av fritt, elementärt, silver. Man kan t o m dricka kvicksilver utan att ta skada dvs utan att organismen tar upp något av ämnet.

  Jag tycker det är direkt oförskämt och jag skulle skämmas om jag utan fog, kunskap om de reaktioner som utgör grunden för vår existens, nedvärderar andra hälsomedel än läkemedel – vilket det än är fråga om.

 11. Johan Richter says:

  Snarare än att tänka sig att silvergruvor går samman och bestämmer att höja priset genom att satsa på kvacksalveri bör man kanske tänka sig att alternativmedicinarna passar på när priset är lågt att lansera ett nytt “botemedel”.

  Silver kan ju ha en aura av exklusivitet som man kanske kan dra nytta av i försäljningen.

 12. What? says:

  Birgit: Vilken imponerande textmassa med osammanhängande smörja du lyckades producera.

 13. Alla mina monsterdödarsvärd är i silver. Utom de som jag använder mot monster som är känsliga för kallt järn istället. Eller hur var det nu?

  • Birgit Swenson says:

   Fick mail — efter alla år — från Ekonomistas med inlägg i debatten om kolloidalt Ag. Vad vill du säga med ditt konstiga inlägg Per? Det har absolut ingenting med koll.Ag att göra.
   Till what: När man inte begriper blir man arg på sig själv. Lär dig något om hur vi fungerar kanske du kan ta till dig vad jag sade 2009 — vilket i högsta grad gäller även i dag. Läs min bok “Naturens Hemlighet”, Books on Demand i Visby har givit ut den. Där beskriver jag bl a varför koll. Ag kan vara bra mot så många olika åkommor.
   Har en tandläkarvän som hittills köpt 3 liter koll. Ag mot sin kol från Anders via mig. Tror inte han skulle gjort det om han inte tycker det hjälper.
   Tror inte heller att de massor med andra människor som har erfarenheter av positiva effekter är dummare än ni s.k. toxikologer mfl som påstår sig veta men i själva verket inte alls har de kunskaper som krävs för att kunna yttra sig om koll. Ag.
   Birgit Swenson

   • danniefraim says:

    Jösses, håller du fortfarande på?

    Hela poängen med att ha vetenskap och ordentliga studier är att all erfarenhet någonsin har visat att folk som “tycker det hjälper” inte är tillförlitliga. Det handlar inte om att de är dummare, bara om att det är så enkelt att lura sig själv att känna skillnad om allt man gör är att försöka känna skillnad. Placebo-effekten är i allra högsta grad riktig och mätbar.

 14. Birgit Swenson says:

  Vanliga bortförklaringar när ni inte har annat att komma med.
  Kan du också förklara varför kreatur väljer de betesängar som sprutats med saltvattnet jag talade om i mitt förra inlägg framför icke besprutade ängar?
  Kan du också förklara varför växter som sprutats med saltvattnet (eller tillförts selen) får ett högre näringsinnehåll och blir motståndskraftiga mot ohyra och annat som eljest skulle krävt pesticid- besprutade ängar.

 15. p.grahn says:

  hahaha…har nu med oberoende ögon läst denna tråd.snacka om småpåvarna i ekomomistas gör bort sig..nej några berömda nationalekomomer kommer de aldrig att bli…

Trackbacks

 1. […] samtidigt som silveranvändningen vid fotoframkallning minskade bjuds förresten i följande krönika. Och situationens absurditet fångas väl upp i Anna Frosters text från Den flamsäkra katten. […]

 2. […] samtidigt som silveranvändningen vid fotoframkallning minskade bjuds förresten i följande krönika. Och situationens absurditet fångas väl upp i Anna Frosters text från Den flamsäkra katten. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: