Det där med ekonomiska incitament

Daniel har tidigare här på Ekonomistas berättat om studier som visar att individer påverkar tidpunkten för sin död för att minimera skatter.  Men det är inte bara det datum då r vi lämnar jorden som verkar styras av ekonomiska incitament, utan även det datum när vi anländer. Detta visar på ett övertygande sätt Joshua S Gans och Andrew Leigh i en artikel som är forthcoming i Journal of Public Economics.

I artikeln med det fyndiga namnet “Born on the first of July: An (un)natural experiment in birth timing” undersöker de vilken effekt en baby-bonus på $3000 hade på australiensiksa kvinnors barnafödande. Bonusen annonserades sju veckor innan den skulle börja gälla och innebar att föräldrar till barn som föddes den 1 Juli och senare fick denna bonus. Gans och Leigh visar att denna bonus hade effekter på när barnen föddes. I figuren nedan ses hur antalet födslar varierar över dagar. Det finns en tydlig peak direkt efter första juli, vilket tyder på att föräldrar valde att senarelägga sina födslar för att få ta del av barnbonusen. Detta förhållande håller även om man kontrollerar för års-, dag-på-året- och veckodagseffekter (nedre panelen). Estimeringar visar att över 1000 födslar sköts upp pga Baby-bonusen.

boom

Närmare studier av data visar att det framför allt var planerade kejsarsnitt och igångsatta födslar. Det är också så att barn som fötts efter 1:a juli verkar väga mer än barn födda veckan innan bonusen började gälla. Dessa resultat tyder på att det inte bara handlar om att man kommit överens med sjukhuspersonalen att vänta med att rapportera in födslar som ägt rum “för tidigt” för att berättiga till bonusen.

Comments

  1. Eva, thanks for the plug. There is also a nice recent paper by Marcus Tamm finding a similar impact of Germany’s 2007 bonus.

  2. Thanks for that reference Andrew. By the way, I enjoy your blog!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: