Fredag den 13:e – en otursdag trots allt?

Idag bör man hålla lite extra hårt i hatten om man får tro svensk folktro.  Den evidensbaserade forskaren frågar sig dock först om det finns någon empirisk evidens för detta. På Räddningsverkets hemsida finns statistik. Det visar sig att vare sig sjukvården eller räddningsverket har mer att göra fredagar den 13:e än andra dagar.

Kan vi då pusta ut? Inte om det är så att det faktum att det är en ”otursdag” påverkar individers beteende så att de beter sig försiktigare under dessa dagar än andra. Är det så skulle snarare det faktum att antal olyckor är lika stort fredagen den 13:e som andra innebära att fredagen den 13:e faktiskt är en olycksdag, eftersom vi annars borde förvänta oss att olyckorna går ner när människor är försiktigare.