Med ökade förlustavdrag ska fler våga ta chansen

Idag släpptes regeringens Globaliseringsråd den senaste i en serie underlagsrapporter: Skatter, entreprenörskap och nyföretagande, författad av lundaekonomen Åsa Hansson.

Hennes studie verkar gedigen och de empiriska samband som visar att skatter hämmar nyföretagande verkar hyfsat robusta (hennes egna skattningar på svenska data lider dock av en hel del endogenitetsproblem). Särskilt intressanta är hennes policyslutsatser:

  • Privat förmögenhetsbildning bör bli skattemässigt gynnat
  • Minska inkomstskattens progressivitet så att framgångsrikt entreprenörskap uppmuntras
  • Öka företagens förlustavdrag (som idag är mycket små)

Är dessa förslag något för finansminister Borg? Kanske det. Nu svarar inte Hanssons studie på vilka effekterna de föreslagna (helt ofinansierade) skattesänkningarna har i allmän jämvikt. Och exakt hur ska privat kapitalbildning uppmuntras (ska vi skifta ut statliga bolag som vissa har föreslagit)? En del arbete återstår.