Vad kan vi lära från tvilling-studier?

När vi som forskare empiriskt vill skatta effekter av olika åtgärder, t ex en viss utbildning eller en viss organisation, står vi inför utmaningen är försöka förstå vad som hade hänt i frånvaron av åtgärden. Eftersom vi inte ta tidsmaskinen tillbaka i tiden och genomföra en alternativ åtgärd och därefter jämföra de två utfallen behöver vi något annat att jämföra med. Problemet är bara att just det faktum att individerna har fattat olika beslut kan tänkas bero på bakomliggande faktorer som även kan förväntas påverka utfallet. Att därför bara jämföra två individer som fattat olika beslut kommer knappast ge en rätt uppfattning om effekter. Ett stort antal forskare har här valt att studera tvillingar.

Vid första anblick låter detta genialt. När annars kan man hitta två individer som delar såväl bakgrund, uppväxtsituaiton som genetisk uppsättning? Detta är särskilt viktigt då t.ex. Peter Nilsson häromdagen visade att redan påverkan på fosterstadiet spelar roll för framtida utfall.

 Problemet är ju bara att för att vi som forskare ska kunna uttala oss om effekter utifrån studier av tvillingar så krävs det att tvillingarna har fattat olika beslut. Om dessa inte är exogent givna utifrån (t.ex. om en tvilling vinner på lotto och inte den andra när bägge har spelat) så står vi kvar inför samma problem som tidigare. Det faktum att tvillingarna fattar olika beslut tyder på att de faktiskt skiljer sig åt, även fast vi har kontrollerat för den gemensamma bakgrunden. Kan vi vara säkra på att dessa skillnader inte också kommer att påverka utfallet? Knappast.

Man kan dessutom fråga sig vilken extern validited resultat från tvillingstudier har. Vi vet att tvillingarna typiskt väger mindre vid födseln. Det finns dessutom ett flertal studier, se t.ex Johnson & Schoeni (2007) som visar att låg vikt vid födseln leder till sämre framtida arbetsmarknadsutfall.

Så ska vi sluta att göra tvillingstudier? Jag tycker inte det, men vi bör komma ihåg svagheterna med denna typ av studier och jämföra de resultat vi får här med resultat från andra typer av studier innan vi uttalar oss med säkerhet om hur stora effekterna av olika åtgärder är.