Varför driver facket låglönepolitik?

av Johan Stennek (ED 2013:1)

En omfattande empirisk litteratur visar att fackföreningar både ökar sina medlemmars löner och reducerar löneskillnaderna. Det finns dock knappt någon forskning som försöker förklara varför facken reducerar skillnaderna. Denna lucka är olycklig i en tid med ökade löneskillnader och hög arbetslöshet som ofta skylls på höga lägstalöner. Artikeln visar att en fackförening kan driva låglönepolitik delvis av strategiska skäl – som en metod för att öka alla sina medlemmars löner. Låglönesatsningar kan även vara en förutsättning för den fackliga enigheten på sikt.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: