Hur reagerar väljare på skatteförändringar?

av Eva Mörk och Mattias Nordin (ED 2013:1)

I artikeln undersöks hur väljare reagerar på förändrade skatter när de röstar. Författarna finner att vänstermajoriteter straffas om de höjt skatten, medan detta mönster saknas för högermajoriteter. Vidare finner de att väljares reaktioner på skatteförändringar beror på väljarnas egna preferenser för kommunal service.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: