3:12-reglerna i allsidig(are) belysning. Replik till Alstadsæter och Jacob

av Peter Ericson och Johan Fall (ED 2013:1)

Diskussionen kring beskattning av fåmansföretagare fortsätter.

Läs repliken här.

Comments

  1. EricsonFall says:

    Diskussionen om 3:12-reglerna fortsätter i kommande nummer av Ekonomisk Debatt. Såväl Alstadsäter o Jacob som Ericson o Fall har lagt upp accepterade men ännu opublicerade inlägg på sina hemsidor efter avstämning med debattredaktörerna. För att ge full transparens har vi (Ericson o Fall) valt att göra motpartens inlägg tillgängliga i direkt anslutning till våra egna. Se länk nedan.

    http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska_skatt_pa_agande/viktig-diskussion-om-312-reglerna_183519.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: