Vad hände med den aktiva arbetsmarknadspolitiken?

av Johannes Lindvall (ED 2011:3)

Under ett knappt halvsekel, från 1950-talet till början av 2000-talet, satsade Sverige betydligt mer på aktiv arbetsmarknadspolitik än andra rika demokratier.  Sedan tio år tillbaka satsar Sverige inte längre mer resurser på aktiv arbetsmarknadspolitik än alla andra länder. I den här artikeln beskriver Lindavall den aktiva arbetsmarknadspolitikens tillbakagång i Sverige i ett jämförande, västeuropeiskt perspektiv och diskuterar orsakerna till denna utveckling samt dess politiska konsekvenser.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: