Söderbergska priset 2015 – Beteendeekonomiskt seminarium på KVA

Tisdagen den 26 maj tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson (båda från Handelshögskolan i Stockholm) det prestigefulla Söderbergska priset för “sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi”. I samband med utdelningen hålls ett seminarium på Kungliga Vetenskapsakademin med titeln “Beteendeekonomi: Imperialism eller öppenhet”. Förutom pristagarnas föreläsning så innehåller programmet även anföranden av Anna Dreber Almenberg, David Cesarini, Robert Östling samt undertecknad. Ett unikt tillfälle således att avnjuta två Ekonomistas-skribenter och fyra andra forskare inom beteendeekonomi under ett förhoppningsvis mycket spännande seminarium. Anmälan görs här – notera att antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Så här skriver Kungliga Vetenskapsakademin i sitt pressmeddelande (utdrag):

“Beteendeekonomi är ett relativt nytt forskningsområde i gränslandet mellan nationalekonomi och psykologi. Bland annat undersöker man drivkrafterna bakom så kallat prosocialt beteende, det vill säga det förhållandet att individer ofta handlar på ett sätt som tycks strida mot snäva egenintressen. Resultaten har implikationer för hur belönings- och kontrollsystem utformas i företag och organisationer.

Tore Ellingsen och Magnus Johannesson är ledande forskare inom området beteendeekonomi. Deras forskning omfattar såväl rent teoretiska bidrag som empiriska studier baserade på kontrollerade experiment. De har i en rad gemensamma studier visat att den traditionella ekonomiska teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter som altruism, rättvisa och socialt anseende.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: