Lennart Hjalmarsson (1944–2012)

Lennart Hjalmarsson (1944-2012)

Det är med stor sorg som vi mottagit beskedet att professor emeritus i nationalekonomi vid Göteborgs universitet Lennart Hjalmarsson hastigt lämnat oss efter en olycka i samband med skogsarbete.

Lennart var en ledande personlighet inom svensk nationalekonomi under decennier. Det är få som kunnat mäta sig med hans kombination av en mycket tung akademisk meritlista med publikationer i topptidskrifter som Econometrica, Economic Journal och Journal of Public Economics och en lång rad insatser inom policyrådgivning åt bl a Rumäniens regering och svenskt utbildningsväsende. Lennarts forskningsagenda var bred, med viktiga bidrag inom industriell organisation, produktivitet och energiekonomi.

Jag lärde känna Lennart när vi båda satt med i Högskoleverkets nationella utvärdering av nationalekonomi år 2001. Lennart var med sin erfarenhet och gedigna känsla för vetenskaplig och pedagogisk kvalitet gruppens naturliga ledare. Men det hindrade honom ändå aldrig från att alltid vara lyhörd och ödmjuk inför oss andra.

Lennarts bortgång är en stor förlust för svensk nationalekonomi, men våra tankar i denna stund går ändå i första hand till hans familj.

Läs även denna minnestext på Göteborgs universitets nationalekonomiska institutions hemsida samt professor Arne Bigstens minnesord.

Comments

  1. pontus says:

    Väldigt tråkigt. Jag hade nöjet att träffa Lennart ett par gånger. Jag upplevde honom som ovanligt sympatisk och varm. Det hela är verkligen tragiskt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: