Kan en liten bön tänkas hjälpa?

Nej, blir svaret på frågan i titeln om man får tro Jim Heckman. En liten bön kan till och med göra saker värre, medan mycket bönande lönar sig och får Gud att bli mer vänligt inställd mot mänskligheten.

“Vad är nu detta?” frågar sig vän av ordning. Det gjorde jag också när jag såg titeln “The Effect of Prayer on God’s Attitude Toward Mankind” på ett nyutkommet Working Paper från IZA. Har det snurrar runt totalt för den gamle Nobelpristagare?

Vad är det då som sker? Jo, Heckman antar att Guds attityder till mänskligheten är en oobserverbar variablel (känns rimligt!)  (Y) som antar värdet 0 till 1. Han antar vidare att intensiteten i människornas “bönande”  (X)också går mellan 0 och 1, men att denna fördelning kan observeras . Om man sedan antar att den beroende fördelningen av X givet Y ser ut på ett speciellt sätt så kan man “enkelt” ta fram hur sambandet mellan X och Y ser ut, givet att man känner till fördelningen av människors “bönande”. Lyckligtvis estimerades denna redan 1972 av Father Greeley.

Verkar detta vettigt? Knappast, men förhoppningsvis är hela poängen med uppsatsen att illustrera vikten av att kritiskt granska sina grundläggande antaganden innan man tror allt för starkt på sina empiriska resultat.

Comments

  1. Artikeln ska väl ses som ett nördigt “skämt” och mer kritik mot en hel del av den “moderna” empiriska forskningen, eller?

    som exempel: “The method presented here is applicable to a number of important problems….For example, one can extend current empirical work in a variety of areas of economics to estimate the effect of income on happiness or the effect of income inequality on democracy.”

  2. Ja LL det hoppas vi!

Trackbacks

  1. […] Här kan Ni läsa Eva Mörks inlägg om detta. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: