Effekter av den svenska pensionsreformen för äldre arbetstagare

av Tobias Laun och Johanna Wallenius (ED 2013:1)

Samspelet mellan hälsa, sjukersättning och ålderspensionsförmåner studeras. Författarna konstruerar en livscykelmodell för arbetsutbud och pension, där de viktigaste ingredienserna är att individer väljer när de ska sluta arbeta och, utifrån urvalskriterierna, om och när de ansöker om sjukersättning och pensionsförmåner. Modellen används för att studera konsekvenserna av den svenska pensionsreformen för arbetsutbudet. Författarna finner att den svenska pensionsreformen skapar stora incitament för äldre arbetstagare att arbeta längre.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: