De sällsynta samtalen om nationalekonomi

av Andreas Bergh (ED 2011:1, ledare)

Andreas Bergh saknar ett aktivare vardagligt samtal om nationalekonomi bland akademiskt verksamma ekonomer. (Vi på Ekonomistas tycker dock att det räcker med en virtuell diskussion.)

Läs hela ledaren här.

Comments

  1. Thomas Eriksson says:

    Visst förs det en diskussion på Ekonomistas som jag och andra nationalekonomiska kollegor läser med stort intresse. Jag delar dock inte uppfattningen att det räcker med en vitrituell diskussion. Det krävs flera parallella diskussioner då nationalekonomi är en så mångfacetterad vetenskap att alla inte går att samla under samma paraply. Vidare har vi tvärvetenskapliga samarbeten med ekonomisk historia eller socialmedicin för hälsoekonomer. Detta leder till att vi lätt missar intressant forskning i den dagliga mailskörden.

    Som Andreas skriver så skulle det därför vara välkommet med mer skräddarsydda tekniska lösningar där man själv kunde välja vilken typ av forskning man fick information om.

Trackbacks

  1. […] de övriga artiklarna i senaste numret av Ekonomisk Debatt hittar man Andreas Berghs efterlysning av samtal om nationalekonomi (har han inte hittat till Ekonomistas än?) och Mikael Stenkula och Yves Zenous genomgång av […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: