Hemlig Världsbanksrapport släppt

Andreas, trogen Ekonomistas-läsare, uppmärksammar oss på att den hemliga Världsbanksrapport som diskuterades i somras nu är släppt. Den minnesgode erinrar sig att rapporten hävdar att satsningen på biobränslen är den överlägset viktigaste orsaken till stigande matpriser. Efter att ha skummat rapporten kan jag bara säga att jag inte är kapabel att bedöma dess slutsatser. Kanske någon annan känner sig manad?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: