Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen

av Stefan Hochguertel och Henry Ohlsson (ED 2013:1)

Författarna studerar hur hushåll rör sig in i och ut från de översta tre procenten av förmögenhetsfördelningen. Rörligheten över tid kan förväntas vara omfattande om möjligheterna att skapa en förmögenhet och riskerna att förlora den förmögenhet man har är stora. Studien baseras på data från förmögenhetsbeskattningen. Det är möjligt att följa många hushåll under nästan 40 år, 1968–2005. Rörligheten i de översta delarna av fördelningen har varit förhållandevis hög. Den ökade fram till slutet av 1980-talet men har minskat sedan dess.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: