Utmaningar för Riksbanken − penning­politik och finansiell stabilitet

av Lars E O Svensson (ED 2012:5)

Lars E O Svensson konstaterar att penningpolitikens mandat enligt riksbankslagen och dess förarabeten är prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning. Han menar därför att penningpolitiken bör inriktas på att stabilisera inflationen runt inflationsmålet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå, att huspriser och bolånetillväxt inte bör vara mål för penningpolitiken, att den genomsnittliga inflationen under längre period bör hållas på målet samt att penningpolitiken och makrotillsynen bör hållas isär.

Läs hela artikeln här.

Trackbacks

  1. […] material på Ekonomistas: 1, 2 TwitterFacebookE-postSkriv […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: