Skuldkvoten föll i kvartal 1 – nu på samma nivå som hösten 2010

[English] Skuldkvoten - hushållens skulder i procent av disponibel inkomst - är ett dåligt mått på eventuella risker med skulderna, och det finns mycket bättre. Trots detta fäster Riksbanken och andra stor vikt vid skuldkvotens utveckling. För den som anser att skuldkvoten är ett relevant mått på … [Läs vidare]

Svagt försvar från Ingves och Jansson

[English translation.] Wolfgang Münchau (“What central banks should do to deal with bubbles,” Financial Times, 14 juli) har beskrivit Riksbankens politik som ett experiment med olycksbringande följder. I ett brev till Financial Times (“Monetary policy has had positive results in Sweden,” July 24) … [Läs vidare]

Den svenska friskoldebatten blir internationell

Det svenska friskolesystemet har under sommaren väckt internationellt intresse. Först ut var den amerikanske ekonomen Ray Fisman som i en artikel i Slate beskrev den svenska erfarenheten av friskolor i mindre smickrande ordalag och som en varning till dem som tror att skolval är vägen framåt för det … [Läs vidare]

Riksbanken och den finansiella stabiliteten: Inga medel, därför inget mål

(Debattartikel publicerad under rubriken "Inga medel, därför inget mål" på Dagens Industris websida 2014-07-21.)     [English translation.] Ska Riksbanken ha finansiell stabilitet som mål vid sidan av prisstabilitet? Enligt Carl B Hamiltons debattartikel i Dagens Industri den 17 juli är svaret … [Läs vidare]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 5 206 andra följare