Konferens på temat ”Economics of Inequality”

På måndag och tisdag nästa vecka, alltså 1-2 september, ordnar SITE en akademisk konferens på temat Economics of Inequality. Huvuddelen av konferensen kommer upptas av presentationer av akademiska artiklar som sedan kommenteras och diskuteras men programmet innehåller också tre mycket spännande … [Läs vidare]

Märklig reservation av Ingves och af Jochnick – deras räntebana tycks innebära en mer expansiv penningpolitik

[English] Vid det senaste penningpolitiska mötet reserverade sig Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick mot beslutet att sänka reporäntan till 0,25 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten. Rimligtvis menade de att den räntebana de istället förordade skulle innebära en mindre … [Läs vidare]

Utvärdering av utvecklingsbiståndet – varför tron på RKS är överdriven och delvis felriktad

Följande är ett gästinlägg av Björn Ekman som är nationalekonom och forskare vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga inriktning är hälsoekonomi. Han har tidigare arbetat på Sida och Världsbanken. Sedan en tid har en viktig debatt förts kring användandet av randomiserade kontrollstudier (RKS) … [Läs vidare]

Riksbanken kan inte upprätthålla finansiell stabilitet genom att debattera – svar till Carl B. Hamilton

Debattinlägg på di.se idag.Carl B. Hamilton tycks mena att Riksbanken Riksbanken genom debattinlägg, analyser och diskussioner i det Finansiella stabilitetsrådet har tillräckligt effektiva medel för att påverka den finansiella stabiliteten för att kunna ha den finansiella stabiliteten som ett mål. … [Läs vidare]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 5 239 andra följare